Međunarodni naučni skup „Džemal Bijedić – 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti“

Povodom 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Muzej Hercegovine iz Mostara organiziraju (21.4.2017) međunarodni znanstveni skup o Džemalu Bijediću.

 

 

Džemal Bijedić je rođen u Mostaru 22. aprila 1917. godine. Predstavljao je vrlo kompleksnu političku pojavu. Jedan je od rijetkih političara koji je imao velike političke padove i uspone, a da padovi nisu bili rezultat velikih afera, niti su usponi bili spektakularni. Njegova biografija je odličan primjer za praćenje historijskog hoda Bosne i Hercegovine u drugoj polovini 20. stoljeća.

 

 

U svojoj ličnosti objedinio je mnoge vrijednosti koje je Bosna i Hercegovina baštinila u 20. stoljeću. Odlučni antifašista uoči Drugog svjetskog rata, aktivni sudionik antifašističkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata, borac za privredni razvoj Mostara i Hercegovine 1950-ih godina, jedan od inicijatora privredne i političke integracije Bosne i Hercegovine od početka 1960-ih godina, sudionik procesa nacionalne afirmacije Muslimana krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina, borac za reformu jugoslavenske federacije početkom 1970-ih godina, čiji je rezultat afirmacija državnosti Bosne i Hercegovine, te konačno lider jugoslavenske vlade koja je afirmirala Jugoslaviju u međunarodnim okvirima. Džemal Bijedić je poginuo u avionskoj nesreći 18. januara 1977. godine u blizini Kreševa.

 

 

Povodom 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Muzej Hercegovine iz Mostara organizuju međunarodni naučni skup posvećen Džemalu Bijediću.

 

 

Skup će otvoriti prof. dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke i prof. dr. Sead Pašić, rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“.

 

 

Među učesnicima će biti eminentna imena historijske nauke iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Husnija Kamberović će govoriti o Džemalu Bijediću u historiji Bosne i Hercegovine, Mirko Pejanović o ulozi Džemala Bijedića kao predsjednika Skupštine SR Bosne i Hercegovine, Hrvoje Klasić o odnosu Hrvatske i Jugoslavije krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, Milivoj Bešlin o srpskim liberalima i Bosni i Hercegovini na početku mandata Džemala Bijedića na čelu SIV-a. Također, u radu skupa će učestvovati i ljudi koji su tokom svoje društveno-političke karijere blisko sarađivali sa Džemalom Bijedićem, poput Radmila Brace Andrića i Raifa Dizdarevića. Skup će se održati 21. aprila 2017. godine u Centru za kulturu Mostar sa početkom u 10 h.

 
Izvor: http://fhn.edu.ba/medunarodni-naucni-skup-dzemal-bijedic-100-godina-od-rodenja-i-40-godina-od-smrti/

 

 

Odgovori