Predstavljanje knjiga “The Habsburg Empire” i “Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War”

Filozofski fakultet u Zagrebu u petak, 24. ožujka 2017. u 9.30 sati.

 

 

Doktorski studij

 

Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu

 

poziva na predstavljanje knjiga:

 

Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Harvard University Press, 2016.

 

Mark Cornwall i John Paul Newman (ur.), Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War, Berghahn Books, 2016.

 

Predstavljanje će se održati u
Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu u
petak, 24. ožujka 2017. u 9.30 sati

 

Sudjeluju: Pieter Judson, Mark Cornwall, Iskra Iveljić, Drago Roksandić, Filip Šimetin Šegvić i Nikola Tomašegović