Broj posjetitelja Spomen-područja Jasenovac u 2016. godini

JAVNA USTANOVA


SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC


JASENOVAC

 

Vijesti

 

9. SIJEČNJA 2017.

 

Spomen područje Jasenovac u 2016. godini posjetio je ukupno 12 661 posjetitelj. Od tog broja, ukupno 7 297 posjetitelja bilo je iz Hrvatske, a 5 364 iz stranih država.


Ukupan broj organiziranih grupa koje su posjetile Spomen područje Jasenovac bio je 99. Od tog broja, ukupno je bilo 25 organiziranih grupa iz Hrvatske, a 74 grupe iz stranih država.


Što se tiče stranih država iz kojih dolaze ogranizirane grupe, najviše ih je bilo iz Slovenije, ukupno 20. Iz SAD-a je bilo ukupno 12 grupa, iz Srbije 10, iz Italije 9, a iz Njemačke 5 organiziranih grupa.


Ukupan broj škola iz Hrvatske koje su posjetile Spomen područje Jasenovac bio je 13. Od tog broja, osnovnih škola bilo je 7, a srednjih škola 6.

 

Izvor: http://www.jusp-jasenovac.hr/