Predavanje: Veliki osječki (Sulejmanov) most – podvodna arheološka istraživanja u Dardi

Arheološki muzej u Zagrebu

 

mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

datum: 19.05.2016.

vrijeme održavanja: u 19 h

organizator: Arheološki muzej u Zagrebu

 

Arheološki muzej u Zagrebu će u četvrtak 19. svibnja u 19 h ugostiti Mladena Pešića iz Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Zadar koji će održati predavanje Veliki osječki (Sulejmanov) most – podvodna arheološka istraživanja u Dardi.

 

Tijekom svibnja 2008. godine prilikom čišćenja i produbljivanja ribnjaka Mala Đola, kada su zajedno s muljem izvađeni i drveni stupovi – piloni, otkriven je lokalitet Sulejmanov most u Dardi. Prva istraživanja proveli su djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda tijekom 2009. i 2011. g. u suradnji s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), a 2014. g. istraživanja su provedena pod vodstvom MCPA.

 

Tijekom tri arheološke kampanje pregledano je šire područje ribnjaka u kojem se nalaze ostaci drvene konstrukcije in situ, istražen je dio nasipa koji je izvađen iz ribnjaka te su nacrtani piloni koji su se nalazili u Muzeju Slavonije u Osijeku. Radiokarbonskom i dendrokronološkom analizom drvenih uzoraka ustanovljeno je da se radi o nalazima koji potječu iz 16. stoljeća, a pripadaju ostacima mosta izgrađenog 1566. godine po zapovijedi sultana Sulejmana Veličanstvenog. Most je bio poznat pod nazivom Veliki (slavni) osječki most a povezivao je Osijek i Dardu preko neprohodnog močvarnog područja. Most se spominje u mnogim povijesnim izvorima te je prikazan i na različitim grafikama iz 17. stoljeća no podaci o njegovom izgledu, načinu gradnje i dimenzijama su nedosljedni te će se analizom i interpretacijom različitih drvenih elemenata i sitnog arheološkog materijala koji je pronađen tijekom arheoloških istraživanja pokušati dobiti slika njegovog izvornog izgleda i funkcije.

 

(Mladen Pešić, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar)

 

Izvor: http://www.mdc.hr/

 

 

Odgovori