Mirko Dražen Grmek – nezaobilazni povjesničar medicine

Kao što je Andrija Štampar (1888-1958) najspominjanije povijesnozdravstveno ime tijekom epidemije koronavirusa tako je i Mirko Dražen Grmek (1924-2000) povjesničar medicine kojeg je pritom apsolutno nemoguće zaobići. Osim što je priredio knjigu “U borbi za narodno zdravlje: izabrani članci Andrije Štampara” (Zagreb 1966), poznati su hrvatski prijevodi njegovih knjiga “Bolesti u osvit zapadne civilizacije: istraživanja patološke stvarnosti u grčkom predhistorijskom, arhajskom i klasičnom dobu” (Zagreb 1989), “Povijest side: počeci, širenje i uzroci jedne epidemijske bolesti naših dana” (Zagreb 1991, 1996), “Život, bolesti i povijest: teze i razmišljanja” (Zagreb 2000) i mnoge druge, kao i teorija patocenoze i niz drugih doprinosa.

 

 

GRMEK, Mirko Dražen

povjesničar medicine i povjesničar znanosti

(Krapina, 9. I. 1924 – Pariz, 6. III. 2000)

http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=27

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=23454

https://proleksis.lzmk.hr/24600/

http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1076