“Prepiska Svetozara Petrovića sa zagrebačkim kolegama”

Nakon prve knjige 2017., Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je 2019. drugu knjigu “Prepiske Svetozara Petrovića sa zagrebačkim kolegama”, koja “sadrži obilje podataka važnih za istraživanje prošlosti Jugoslavije od posleratnog doba, do poslednjih godina njenog trajanja”, pri čemu je nerijetko riječ i o “Rezoluciji Informbiroa, izgradnji zemlje, raskoraku između liberalnih ideala i stvarnosti, formiranju akademske zajednice, javnom angažovanju intelektualaca, Korčulanskoj letnjoj školi i časopisu „Praxis“…”.

 

 

PREPISKA SVETOZARA PETROVIĆA SA ZAGREBAČKIM KOLEGAMA

Autor: Natalija Ludoški, Radmila Gikić Petrović

Godina izdanja: 2017

Pismo: latinica

Broj stranica: 210

Nakon objavljene dve prepiske akademika Svetozara Petrovića (Prepiska Svetozara Petrovića, Prepiska Svetozara Petrovića sa strancima) objavili smo izbor iz epistolarne zaostavštine akademika Petrovića sa zagrebačkim kolegama: Ivanom Slamnigom, Milivojem Solarom, Zdenkom Škrebom, Ivom Hergešićem, Aleksandrom (i Vidom) Flaker, Viktorom Žmegačem. Pored profesionalne prepiske koja se uglavnom tiče međukatedarske saradnje između Zagreba, Beograda i Novog Sada, organizovanja naučnih skupova i priređivanja zbornika, mentorskih poslova, boravaka na univerzitetima u Americi i Južnoj Koreji…, u prepisci se otkriva i privatni profil akademika Petrovića.

https://akademskaknjiga.com/katalog/prepiska-svetozara-petrovica-sa-zagrebackim-kolegama/

 

PREPISKA SVETOZARA PETROVIĆA SA ZAGREBAČKIM KOLEGAMA II

Autor: Natalija Ludoški, Radmila Gikić Petrović

Godina izdanja: 2019

Pismo: latinica

Broj stranica: 239

Prepiska Svetozara Petrovića sa zagrebačkim kolegama II sadrži 195 pisama razmenjenih sa četvoricom javnih radnika i uglednih naučnika iz sveta humanistike: filozofom Antunom Žvanom (78 pisama), lingvistom Krunoslavom Pranjićem (60 pisama), komparatistima Ždeslavom Dukatom (59 pisama) i Vladimirom Bitijem (7 pisama). Ova epistolarna građa sadrži obilje podataka važnih za istraživanje prošlosti Jugoslavije od posleratnog doba, do poslednjih godina njenog trajanja. Neretko, reč je o krupnim temama: Rezoluciji Informbiroa, izgradnji zemlje, raskoraku između liberalnih ideala i stvarnosti, formiranju akademske zajednice, javnom angažovanju intelektualaca, Korčulanskoj letnjoj školi i časopisu „Praxis“…Osim petorice aktera, u pismima se pominju i mnoge značajne ličnosti naučnog, književnog, umetničkog i političkog života jugoslovenske i inostrane scene.

https://akademskaknjiga.com/en/katalog/prepiska-svetozara-petrovica-sa-zagrebackim-kolegama-ii-2/

 

 

 

Odgovori