Izložba plakata “Srednjovjekovna Bugarska. Državnost i tradicije na Balkanu”

U Arheološkom muzeju u Zagrebu od 4. do 8. ožujka 2020. bit će otvorena izložba “Srednjovjekovna Bugarska. Državnost i tradicije na Balkanu” koja će biti popraćena i prigodnim predavanjima.

 

Sudjelovanje NAIM-a i BAZ-a na Festivalu EU arheologije u Zagrebu posvećeno je srednjovjekovnoj arheologiji bugarskog prostora. Kao jedna od najstarijih europskih zemalja, Bugarska je aktivno komunicirala s narodima i plemenima različitog etničkog porijekla. Formiranje našeg vlastitog kulturološkog stila utemeljeno je na različitim tradicijama koje ćemo naglasiti plakatima i predavanjima.

 

Kroz ova dva događanja, izložbu plakata i predavanja, bit će predstavljeni neki od dugotrajnih istraživačkih projekata NAIM-a – iskopavanja bugarskih srednjovjekovnih centara u Pliski, Preslavu i Tarnovu. Različiti aspekti, poput kulturološke uloge Bugarske među Slavenima, distribucije ranosrednjovjekovnih metalnih nalaza na Balkanu, rane bugarske arhitekture, te polikromna keramika iz Preslava, teme su naših izlaganja.

 

otvorenje izložbe
4. ožujka 2020, 18 sati

 

Authori: Metodi Daskalov (NAIM-BAS); Albena Milanova (Centre for Slavo-Byzantine Studies “Prof. Ivan Dujčev”, Sofia University St. Kliment Ohridski); Andrey Aladzhov (NAIM-BAS); Galina Grozdanova (NAIM-BAS); Deyan Rabovianov (NAIM-BAS); Konstantin Totev (NAIM-BAS); Metodi Zlatkov (NAIM-BAS); Mirko Robov (NAIM-BAS); Snezhana Goryanova (NAIM-BAS).

 

Izvor: http://www.amz.hr/hr/dogadanja/festival-eu-arheologije/bugarska/izlozba/

 

 

Odgovori