Zbornik radova „Pred izazovima revizionističkih historiografija. Regionalni kontekst“

Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva je objavilo knjigu pod naslovom „Pred izazovima revizionističkih historiografija. Regionalni kontekst“. Riječ je o zborniku radova mladih historičara koji tematiziraju pitanje historijskog revizionizma o Drugom svjetskom ratu. Kako ističu urednici zbornika, sve postjugoslavenske historiografije se „suočavaju sa sličnim izazovima revizije prošlosti vezane za Drugi svjetski rat. Na taj način, još jednom je potvrđen narativ o Jugoslaviji kao „idealnom neprijatelju“, odnosno Drugom svjetskom ratu kao ključnom događaju koji je konstitutivno opredijelio politički i društveni razvoj svake od ovih zajednica. Tu posebno treba izdvojiti narativ o zločinima počinjenim tokom Drugog svjetskog ratu, koji su bili polazna osnova za viktimizaciju i stvaranje diskursa o žrtvama i zločincima, što je bilo središno pogonsko gorivo za nacionalističke homogenizacije. Posebna pažnja je poklonjena pitanju kolaboracije, pošto je izjednačavanje Narodnooslobodilačke borbe sa različitim kvislinškim pokretima iz Drugog svjetskog rata jedan od najfrekventnijih primjera historijskog revizionizma“.

 

Sadržaj zbornika dostupan je na linku.

 

Izvor: http://www.historiografija.ba/article.php?id=102

 

 

One comment

Odgovori