Predavanje Tomislava Aralice „Oružje uskoka i Hrvata“

Etnografski muzej u Zagrebu poziva u srijedu, 4. ožujka 2020. u 18 sati na drugo u nizu predavanja uz izložbu “Hrvati – ljudi iza mita: Janko Šajatović Krabat i hrvatske garde u Europi”. Tomislav Aralica predstavit će uskočko naoružanje 16. i 17. stoljeća kao i oružje hrvatskih konjanika u vrijeme Tridesetogodišnjeg rata (1618.-1648.).

 

Oružje uskoka i Hrvata

 

Uskočka epopeja trajala je stotinjak godina, od početka 16. st. pa do 1617. s tim da slijede nastavci u vidu zametka Hrvatske vojne krajine i daljnjih događaja i ratova. Kroz to vrijeme naoružanje uskoka je evoluiralo. Njihovo osnovno naoružanje tijekom čitavog ovog razdoblja bila je puška sa sustavom opaljenja na fitilj. Ručne puške izvori 16. st. nazivaju pixides manuales. One su bile manje i lakše od tvrđavskih pušaka kukača. Nije se sačuvala niti jedna cjelovita ali zato širom Hrvatske ima dosta nalaza serpentina, kokota njihovog mehanizma, rijeđen cijevi koje mogu biti željezne ili brončane. Opaljenje se vršilo pomoću palca kojim je pritiskano jedno dugme koje bi otpustilo serpentinu s fitiljem.

Krajem 16. st. nastaju suvremenije fitiljače s klasičnim obaračem. Javljaju se i puške sa sustavom opaljenja na kolo. Primjer takve puške je kolašica koja se čuvala u zbirci Vlatković iz Novigrada, a navodno je pripadala obiteljskom pretku, čuvenom uskočkom vojvodi Ivana Vlatkoviću – Ivi Senjaninu. Ugledni uskoci boljeg imovnog stanja mogli su nositi i pištolje na kolo.

Od hladnog oružja uskoci nose ponajprije velike borbene noževe zvane korde, a oni boljeg imovnog stanja i sablje hrvatsko-ugarskog tipa zvane husarskim, turske sablje različitih tipova te karakteristične dalmatinske mačeve tipa schiavona.

Hrvatski konjanici u vrijeme Tridesetogodišnjeg rata (1618.-1648.) odjeveni su i naoružani na husarski način, po uzoru na turske konjanike, ali s nizom specifičnosti. Oni su nosili čitav arsenal oružja: dva pištolja na kolo u kuburlucima obješena o unkaš sedla, pušku na kolo zvanu arkebuza obješenu pomoću karabin kopče za remen prebačen preko ramena, dugo koplje, teški paloš namijenjen borbi protiv oklopljenog protivnika obješen za sedlo i kolan, končar – mač za probijanje oklopa s druge strane sedla i kolana, te oružje na kratkoj motki: nađak, buzdovan ili sjekiru.

 

O autoru:

Tomislav Aralica po zanimanju je sudac, a iz hobija se bavi proučavanjem povijesnog oružja i hrvatske vojne povijesti. O tome je do danas napisao 25 knjiga, izložbenih kataloga i sličnih publikacija, te preko stotinu članaka u različitim časopisima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori