Polemika o arhivskoj građi o ratu u Bosni i Hercegovini 1992-1995. u hrvatskim institucijama (1)

Nakon što je portal Historiografija.hr objavio tekst Andreja Rodinisa “Crni arhivski dani (o arhivskoj građi BiH 1992-1995. u HMDCDR-u)”, koji je prenio portal Historiografija.ba, stav o tome iznio je Izet Šabotić u svom tekstu objavljenom na portalu Historiografija.ba.

 

 

Andrej Rodinis

Crni arhivski dani (o arhivskoj građi BiH 1992-1995. u HMDCDR-u)

http://www.historiografija.hr/?p=18396

 

Arhivska građa o ratu u Bosni i Hercegovini

https://historiografija.ba/article.php?id=52

 

 

Izet Šabotić

Otkud arhivska građa o ratu u Bosni i Hercegovini u hrvatskim institucijama?

https://www.historiografija.ba/article.php?id=55

 

 

Andrej Rodinis

O iskrenosti i nebulozama

http://www.historiografija.hr/?p=18578

 

 

Polemika o arhivskoj građi o ratu u Bosni i Hercegovini 1992-1995. u hrvatskim institucijama (2)