Promocija knjige Edina Radušića “Bosnian Horrors: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 1875-1878” u Sarajevu

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS), organizuje promociju knjige prof. dr. Edina Radušića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta UNSA, pod naslovom Bosnian Horrors: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 1875-1878.

 

Rukopis knjige Edina Radušića pod prethodno navedenim, intrigantnim i motivirajućim naslovom, predstavlja onu vrstu štiva koja od naslova nadalje kroz tekst mobilizira pažnju čitalaca. Radi se, naime, o konceptualnom pristupu staroj temi iz bosanskohercegovačke kasnoosmanske prošlosti iz sasvim nove perspektive i uz konsultiranje mnoštva novih, do sada uglavnom nekorištenih pa, prema tome, ni dovoljno valoriziranih izvora prvoga reda iz Foreign Officea u Londonu (Velika Britanija), ali britanske štampe, refleksa britanske političke javnosti, prema krupnom pitanju odnosa između velikih sila i Osmanskog carstva u drugoj polovini 19. stoljeća. Radušić je posebno fokusiran na „antiturske narative“ kao dio diskursa te na političke posljedice, koje su orijentirale britansku politiku prema Bosni, ali i prema Osmanskom carstvu u cjelini.

 

O knjizi će govoriti prof. dr. Adnan Jahić, prof. dr. Amila Kasumović, prof. dr. Husnija Kamberović i doc. dr. Amir Duranović, kao moderator promocije, te prof. dr. Edin Radušić kao autor.

 

Promocija će biti održana na Filozofskom fakultetu u srijedu, 8. januara 2020. godine s početkom u 13 sati (Dekanat, 82).

 

Izvori:

https://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/aktuelnosti-promocije/8318-promocija-knjige-prof-dr-edina-radusica-bosnian-horrors-antiturski-narativi-o-bosni-u-britanskom-javnom-diskursu-i-njihove-politicke-posljedice-1875-1878

https://www.historiografija.ba/article.php?id=53

https://www.facebook.com/udruzenje.za.modernu.historiju/

 

 

Odgovori