Novi prilozi o povijesnom revizionizmu i reviziji povijesti

Osim teksta Davora Marijana “Suvremena hrvatska povijest i nevolje s revizionizmom”, tijekom 2019. godine objavljen je i tekst Tihomira Cipeka “Historijski revizionizam u Bosni i Hercegovini” te prijevod teksta Petera Štiha “Revizija povijesti i revizionizam u historiografiji? Svakako!”. Krajem godine objavljen je isto tako prilog “O istorijskom revizionizmu” Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. U međuvremenu je na tekst Davora Marijana odgovorila Mirjana Kasapović.

 

 

Cipek, Tihomir

Historijski revizionizam u Bosni i Hercegovini

Socijaldemokratska politika sjećanja izmedu dva totalitarizma

 

Socijaldemokratska politika sjećanja izmedu dva totalitarizma / Tihomir Cipek. – Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Kancelarija Sarajveo, Septembar 2019. – 22 Seiten = 350 KB, PDF-File. –

Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2019

ISBN 978-9958-884-78-8

 

U analizi “Historijski revizionizam u Bosni i Hercegovini – socijaldemokratska politika sjećanja između dva totalitarizma” autor propituje tezu prema kojoj historijski revizionizam, jačanjem šovinizma svake od nacija Bosne i Hercegovine, slabi demokratske institucije političkog poretka. Tumačenje prošlosti negira fašističke zločine nad narodima Bosne i Hercegovine ili ih opravdava zločinima suprotne strane, a kvislinške snage se prikazuju kao zaštitnici svog naroda. Revizionistička slika prošlosti temelji na namjernim lažima koje ne uvažavaju jasne historiografske činjenice.

 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/15658.pdf

 

https://www.fes-bosnia-and-herzegovina.org/publikacije/

 

 

Časopis Scrinia Slavonica 19 (2019)

http://hipsb.hr/proizvod/scrinia-slavonica-192019/

 

Prijevod

Peter ŠTIH: Revizija povijesti i revizionizam u historiografiji? Svakako!

https://hrcak.srce.hr/231751

https://www.academia.edu/40662027/%C5%A0tih_-_Revizija_povijesti

Izvornik: Peter Štih, Revizija zgodovine in revizionizem zgodovinopisja? Vsekakor! (Temat „Revizija zgodovine“, u: Glasnik Slovenske matice, god. 33, Ljubljana 2011, str. 10-15, http://www.historiografija.hr/news.php?id=778)

 

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Helsinški bilten, br. 153 / Decembar 2019

O istorijskom revizionizmu

(Srđan Milošević, Olga Manojlović Pintar, Dubravka Stojanović, Ivo Goldstein, Milivoj Bešlin, Aleksandar Sekulović)

https://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/HB-Br153.pdf

 

 

Mirjana Kasapović

Povijest, povijesni revizionizam i politike povijesti

Časopis za suvremenu povijest, 51, br. 3, 2019, str. 939-960.

https://hrcak.srce.hr/230076

 

 

Davor Marijan

Suvremena hrvatska povijest i nevolje s revizionizmom

Časopis za suvremenu povijest, 51, br. 2, 2019, str. 385-420.

https://hrcak.srce.hr/225210

 

Emisija “Povijesne kontroverze”: Povijesni revizionizam i hrvatska historiografija

http://www.historiografija.hr/?p=17192

 

 

Mirjana Kasapović

Genocid u NDH: Umanjivanje, banaliziranje i poricanje zločina

Politička misao, 55, br. 1, 2018, str. 7-32.

https://hrcak.srce.hr/196775

 

 

Temat “Europskog glasnika” (2016): Revizija povijesne svijesti

http://www.historiografija.hr/?p=2787

 

 

Zdenka Janeković Römer

Problem revizije u povijesnoj znanosti

Zbornik radova Historiografija / povijest u suvremenom društvu, Zagreb 2014, str. 127-136.

https://issuu.com/hip-zagreb/docs/historiografija

 

 

Zbornici o političkoj upotrebi prošlosti, povijesnom revizionizmu i reviziji prošlosti

(2014)

http://www.historiografija.hr/news.php?id=778

 

 

Past in the Making: Historical revisionism in Central Europe after 1989

Edited by Michal Kopeček

CEU Press

2008

http://ceupress.com/book/past-making

 

 

Dodatak:

 

Prilozi u 2020. godini

 

Zbornik radova

Pred izazovima revizionističkih historiografija. Regionalni kontekst

http://www.historiografija.hr/?p=19339

 

Jure Vujić

Francuski intelektualac razotkriva lijevi negacionizam

“Poistovjećivanje revizionizma s negacionizmom je politički opasno i znanstveno neispravno.”

https://blog.vecernji.hr/jure-vujic/francuski-intelektualac-razotkriva-lijevi-negacionizam-11576

https://narod.hr/hrvatska/jure-vujic-svaki-revizionizam-sluzbene-povijesti-omogucuje-unaprijedenje-u-pronalazenju-istine

 

Tomislav Bilić

Revizionizam i negacionizam u hrvatskoj arheologiji na primjeru Darka Periše

http://www.historiografija.hr/?p=19999

 

Davor Marijan

O znanosti, ideologiji i totalitarnoj svijesti u nedovršenoj hrvatskoj tranziciji – odgovor Mirjani Kasapović

Časopis za suvremenu povijest, 52, br. 1, 2020, str. 253-292.

https://hrcak.srce.hr/236512