Istorijski revizionizam i istorijski mit

U Beogradu će se od 27. 11. do 5. 12. organizirati regionalna škola pod naslovom „Istorijski revizionizam i istorijski mit“, koju za doktorante historije i drugih humanističkih nauka iz postjugoslavenskih zemalja organizira Helsinški odbor za ljudska prava Srbije.

 

Među predavačima su Srđan Milošević, Ivan Čolović, Olga Manojlović Pintar, Husnija Kamberović, Dubravka Stojanović, Snježana Koren i Milivoj Bešlin.

 

Ova škola je dio šireg projekta Helsinškog odbora YU-Historija koji podržava Ambasada Savezne Republike Njemačke u Beogradu.

 

Izvor: https://www.historiografija.ba/article.php?id=21

 

 

Odgovori