Biblioteka XX vek – podsjetnik na knjigu ”Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije”

U kontekstu obilježavanja 30 godina od pada Berlinskog zida Biblioteka XX vek podsjeća čitatelje „na i danas aktuelnu knjigu“ koju je 2009. – povodom 20. obljetnice pada Berlinskog zida – uredio Ivan Čolović ”Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije”.

 

 

Biblioteka XX vek

 

U vreme obeležavanja 30 godina od pada Berlinskog zida podsećamo naše čitaoce na i danas aktuelnu knjigu ”Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije”.

 

Čolović, Ivan (ur.) – Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije

2009. god.

Str. 405.

 

Zbornik eseja sedamnaest autora objavljen povodom 20. godišnjice pada Berlinskog zida.

 

Pored pregovora priređivača i prologa (Vladimir Arsenijević: «Zidovi»),  u zborniku su objavljeni sledeći tekstovi: Ivan Čolović – « Sve je počelo u Srbiji?», Nenad Stefanov – «Strah od ‘nemačke Evrope’. Srpski intelektualci i 1989. godina», Katarina Luketić  – «Prošlost je naša budućnost», Vojin Dimitrijević – «Od pijanca i plota do devete rupe na svirali. Ljudska prava u Srbiji, pre i posle novembra 1989. godine», Sabrina P. Ramet – «Jugoslovenska kriza i Zapad. Izbegavajući ‘Vijentnam’ zalutali u ‘Abisiniju’», Ugo Vlaisavljević – «Od Berlina do Sarajeva. Unutrašnje granice i vanjski zidovi», Žan-Arno Derans – «Od Gazimestana do ‘Mirovačkog zida. Kosovo, 1989 – 2009». Ksavije Bugarel – «’Osveta sela’. Između sociološke stvarnosti I nacionalističkog mita», Žarko Paić – «Melankolija i revolucija. Kultura u postkomunističkom opsadnome stanju», Ildiko Erdei – «’Za tano je potrebno dvoje’. Ekonomija i identitet Srba i Slovenaca u postsocijalizmu», Mikloš Biro – «Komunizam je pao, kapitalizam I demokratija još uvek dolaze», Svetlana Slapšak – «Posleratni rat polova. Mizoginja, feministička getoizacija i diskurs odgovornosti u postjugoslovenskim društvima», Vjekoslav Perica – «Sumrak panslavenskih mitova», Miroslava Malešević – «’Srbija jača od Nokie’. Politika identiteta u postkomunističkoj Srbiji, Erik Gordi – «Jedno sasvim lično sećanje na hladni rat, Jugoslaviju I jeftino (ali dobro) vino» i Mitja Velikonja – «Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije».

 

Predgovor

 

Prikaz knjige “Zid je mrtav, živeli zidovi” u Kikindskim novinama

 

Izvor:

http://www.bibliotekaxxvek.com/olovi-ivan-ur-zid-je-mrtav-iveli-zidovi-pad-berlinskog-zida-i-raspad-jugoslavije/

https://www.facebook.com/Biblioteka-XX-vek-122987947729249/

 

 

 

 

Odgovori