Predavanje Ivana Majnarića „Na putu prema dolje? Društvena pokretljivost u kasnosrednjovjekovnoj Hrvatskoj“

Na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru održano je u srijedu, 30. listopada 2019. gostujuće predavanje „Na putu prema dolje? Društvena pokretljivost u kasnosrednjovjekovnoj Hrvatskoj“ izv. prof. dr. sc. Ivana Majnarića s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

 

Izvor: http://www.unizd.hr/novosti/view/artmid/18146/articleid/40195/poziv-na-gostuju%c4%87e-predavanje-%e2%80%9ena-putu-prema-dolje-dru%c5%a1tvena-pokretljivost-u-kasnosrednjovjekovnoj-hrvatskoj%e2%80%9c

 

 

Odgovori