Predavanje Rudolfa Barišića “Studenti Bosne Srebrne u Ugarskoj i Hrvatskoj 1785.-1843.”

Hrvatski institut za povijest poziva na javno predavanje dr. sc. Rudolfa Barišića “Studenti Bosne Srebrne u Ugarskoj i Hrvatskoj 1785.-1843.” koje će se održati u utorak 5. studenog 2019. u 19 sati u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest, Opatička 10, Zagreb.

 

Pripremajući se preoteti je Osmanlijama, Josip II. je 1785. odobrio osnivanje zaklade čijim sredstvima bi se isplaćivale stipendije kandidatima za svećenstvo iz Bosne. Premda je skorašnji Dubički rat završio habsburškim neuspjehom, a Josip je još za njegova trajanja i umro, zaklada je nadživjela svog tvorca i njezin je rad potrajao sve do sredine 19. st. Dulje ili kraće vrijeme, stipendiju je uživalo više od 260 kandidata. Cijeli se proces može podijeliti u tri, vremenski nejednake, faze, a dugo vremena je bio povezan s brojnim problemima organizacijske naravi, ali i sudara oprečnih mentaliteta. Bosanski klerici boravili su u franjevačkim samostanima diljem Ugarske gdje su nailazili na različit prijem svojih domaćina. Izlaganje će nastojati ukratko skicirati organizacijski aspekt djelovanja stipendije, ali i ukazati na njegove posljedice. Jednu od njih predstavlja unutarnja polarizacija u redovima Bosne Srebrene koja će dovesti do kraja procesa 40-ih godina, dok je druga ostavila dublji trag u vidu otvaranja Bosne Srebrene idejama ilirskog pokreta te kasnijem integriranju u suvremenu hrvatsku naciju.

 

POZIVNICA

 

Izvor: https://www.isp.hr/5-studenog-2019-u-19-sati-poziv-na-javno-predavanje-dr-sc-rudolfa-barisica-studenti-bosne-srebrne-u-ugarskoj-i-hrvatskoj-1785-1843/

 

 

Odgovori