Milan Subotić, „Napred, u prošlost. Studije o politici istorije u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji“

U izdanju Fabrike knjiga i Peščanika u Beogradu je 2019. godine objavljena knjiga Milana Subotića „Napred, u prošlost. Studije o politici istorije u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji“.

 

 

Milan Subotić

NAPRED, U PROŠLOST. STUDIJE O POLITICI ISTORIJE U POLJSKOJ, UKRAJINI I RUSIJI

 

Godina: 2019

Broj strana: 308

 

O autoru:
Milan Subotić (1956) viši je naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu. Bavi se istorijom ideja, teorijama nacionalizma i istraživanjem ruske intelektualne i političke tradicije. Objavio je šest knjiga i brojne studije, te priredio tri zbornika radova od kojih je poslednji “Druga Rusija: Kritička misao u savremenoj Rusiji” objavljen 2015. godine.

 

O knjizi:
“Najkraće, pod ‘politikom istorije’ označavam (zlo)upotrebu istorije kao sredstva za održanje ili sticanje političke vlasti, za njenu legitimizaciju, kao i za političku mobilizaciju stanovništva. U ovom minimalnom određenju oslanjam se na stav po kome: ‘Politike istorije slede interese političkih, kulturnih, etničkih i drugih grupa u borbi za vlast – za njeno zadržavanje, ili za njenu preraspodelu. U pitanju je specifična politika kojom se teži da se osigura politička, kulturna ili druga lojalnost velikih društvenih grupa, kao i da se zadrži ideološka i politička kontrola nad njima’ (Kasyanov i Osipchuk). Dakle, ‘politika istorije’ obuhvata skup različitih mera i aktivnosti koje političke elite preduzimaju za stvaranje novih ili obnovu starih predstava o prošlosti koje su u saglasnosti sa njihovim tekućim političkim interesima i ideološkim ciljevima.”
Milan Subotić

 

Uvod u knjigu.

Iz trećeg dela knjige.

 

Izvor: http://www.fabrikaknjiga.co.rs/napred-u-proslost-studije-o-politici-istorije-u-poljskoj-ukrajini-i-rusiji/

 

 

Odgovori