Nova interpretacija Seljačke bune 1573. godine

Nakon dugotrajnog interesa povjesničara za Seljačku bunu 1573. godine s vrhuncem u burnim polemikama Josipa Adamčeka i Nade Klaić – koji je međutim od tada u padu – Branimir Brgles nastoji oživjeti stručni interes za problematiku društvenih nemira u drugoj polovici 16. stoljeća i iznosi “novu interpretaciju spomenutih tematskih cjelina, uvodi nove zaključke o žarištima pobune te precizira ulogu najistaknutijih pojedinaca i skupina”.

 

 

Branimir Brgles

 

Tko se buni pod Susedgradom i Stubicom? Prilog proučavanju društvenih nemira 1565. – 1573.

 

Povijesni prilozi, Vol. 37 No. 55, 2018.

 

Sažetak

Nemiri na susedgradskome i donjostubičkome veleposjedu započeli su u siječnju 1565. godine, samo pola godine nakon dolaska F. Tahyja na vlastelinstvo, a vrhunac su dostigli zimi 1572. godine. U tome osmogodišnjem razdoblju na vlastelinstvu su bile podignute četiri oružane pobune. U središnjemu fokusu istraživanja pitanja su o uzrocima tih pobuna i pojedincima koji su u njima sudjelovali. Stanje na vlastelinstvu u drugoj polovici 16. stoljeća te tijek i uzroci nemira intenzivno su istraživani ’60-ih i ’70-ih godina 20. stoljeća. Nekoliko je tematskih cjelina kojima su se istraživači najčešće bavili. Nastojalo se odgovoriti tko su vođe i koji su uzroci pobune, a mnogo se raspravljalo i o povećanju feudalne rente, sprečavanju seljačke trgovine i specifičnoj unutarnjoj strukturi vlastelinstva, kao i o mogućim uzrocima nemira. Članak daje novu interpretaciju spomenutih tematskih cjelina, uvodi nove zaključke o žarištima pobune te precizira ulogu najistaknutijih pojedinaca i skupina. U raspravu su, uz objavljena vrela, uvedeni i dosad neobjavljeni arhivski dokumenti, među kojima su osobito vrijedni razni popisi, regeste i urbari, koji omogućavaju primjenu kombinirane kvantitativno-kvalitativne metode, prozopografski pristup istraživanju te sužavanje fokusa istraživanja na mikrorazinu.

 

Ključne riječi: Seljačka buna; Susedgrad; Donja Stubica; 16. stoljeće; ekonomska povijest; društveni nemiri

 

https://hrcak.srce.hr/214648

 

 

Odgovori