Polemika o knjizi Macieja Czerwińskog ‘Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)’

U „Novostima“ je u tijeku polemika Jerka Bakotina i Macieja Czerwińskog o njegovoj knjizi “Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)”.

 

 

Jerko Bakotin

 

Karta ratne književnosti

 

Maciej Czerwiński: Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015) Opsežna studija poljskog slavista o prikazu Drugog svjetskog rata u hrvatskoj i srpskoj prozi korisna je svima koje zanimaju književnost i ideologije, nacionalni imaginariji i kulture sjećanja. U isti mah, ona pati od krupnih problema pa je ukupni rezultat ambivalentan

 

https://www.portalnovosti.com/karta-ratne-knjizevnosti

 

 

Maciej Czerwiński

 

Nije književnost kreirala rat

 

Polemički odgovor autora knjige ‘Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)’ na tekst Jerka Bakotina ‘Karta ratne književnosti’: Bakotin je, zapravo, održao lekciju kako bi trebala izgledati knjiga o reprezentacijama Drugoga svjetskog rata u hrvatskoj i srpskoj prozi, odnosno kako bi trebalo prilagoditi postojeću književnost njegovoj zamišljenoj viziji te književnosti. Jedan je problem da književnost postoji u takvom obliku u kakvom postoji, a drugi da knjigu o reprezentacijama rata nije napisao Bakotin nego ja

 

https://www.portalnovosti.com/nije-knjizevnost-kreirala-rat

 

 

Jerko Bakotin

 

Naš spor je politički

 

U nastavku polemike s Maciejem Czerwińskim oko njegove knjige ‘Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)’ kritičar Novosti tvrdi da se čitav autorov poduhvat zasniva na čitanju u nacionalno-ideološkom ključu, dok bi u 2018. ratnoj književnost bilo zanimljivije pristupiti (i) s nekih drugih polazišta

 

https://www.portalnovosti.com/nas-spor-je-politicki

 

 

Maciej Czerwiński

 

O tekstu i kontekstu

 

Reakcija na tekst ‘Naš spor je politički’: Autor knjige ‘Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)’ u odgovoru kritičaru Jerku Bakotinu upozorava da svojom studijom nije nudio jednoznačne zaključke

 

https://www.portalnovosti.com/o-tekstu-i-kontekstu

 

 

Jerko Bakotin

 

Polemika: Treba nam dinamita

 

Odgovor u povodu prošlotjednog teksta objavljenog pod naslovom ‘O tekstu i kontekstu’: Nisu nam potrebni pristupi književnosti koji cementiraju nacionalne ideologije, odgovara kritičar Jerko Bakotin Macieju Czerwińskom

 

https://www.portalnovosti.com/polemika-treba-nam-dinamita

 

 

Maciej Czerwiński

 

O tekstu i kontekstu (opet i iznova)

 

Odgovor na tekst Jerka Bakotina ‘Treba nam dinamita’: Tvrdi da ja ipak u knjizi inzistiram na tezi da je književnost proizvela rat. To je, kako sam pokušavao argumentirati, neistina

 

https://www.portalnovosti.com/o-tekstu-i-kontekstu-opet-i-iznova

 

 

 

Odgovori