Književno-znanstveni kolokvij “Iskustvo pisanja i čitanja o ratu – u vremenu poslije” u Vukovaru

Književno-znanstveni kolokvij “Iskustvo pisanja i čitanja o ratu – u vremenu poslije” u organizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru i u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar održat će se u Gradskom muzeju Vukovar 27. rujna 2019. godine.

 

Program:

http://info.hazu.hr/upload/File/2019/Vukovar-CITANJE.pdf

 

Izvor:

http://info.hazu.hr/

 

 

Odgovori