“Hrvatska na drugi pogled”

“Hrvatska na drugi pogled”. Udžbenik hrvatske kulture i društva. Uredila Sanda Lucija Udier. Suizdanje Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik; Srednja Europa; FF press.

 

Udžbenik hrvatske kulture i društva “Hrvatska na drugi pogled” namijenjen je stranim studentima kroatistike, slavistike, povijesti, međunarodnih odnosa i sličnih struka, kao i pripadnicima hrvatskoga iseljeništva koji uče o hrvatskome jeziku i kulturi. Osmišljen je kao svojevrsni nastavak udžbenika “Hrvatska na prvi pogled” u kojemu su bile obrađene osnovne i polazišne teme hrvatske kulture u poglavljima o geografiji Hrvatske, hrvatskoj povijesti, jeziku, književnosti, političkome sustavu, filmu, svakodnevici, etnološkoj i umjetničkoj baštini.

 

Udžbenik “Hrvatska na drugi pogled” sastoji se od devet autorskih tekstova od kojih svaki obrađuje po jednu temu povezanu s hrvatskim društvom i kulturom: “Hrvatsko društvo: putovi i stranputice modernizacije”, “Gospodarstvo Republike Hrvatske”, Hrvatska: migracije, nacionalne manjine, integracija stranaca, iseljeništvo”, Religijska slika Republike Hrvatske”, Školstvo u Hrvatskoj od kraja 18. do početka 21. stoljeća”, Vizualne umjetnosti, arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću”, “Hrvatske kulturne ustanove”, “Mediji u Hrvatskoj” i “Tjelesna kultura, sport i olimpizam u Hrvatskoj”.

 

Ta su poglavlja, uz deset poglavlja u prethodnome udžbeniku, odabrana kao ključna za sagledavanje i razumijevanje sadašnje hrvatske društvene situacije te kulture. Svako je poglavlje izvorni autorski izbor i pregled najvažnijih činjenica o pojedinoj temi te njihova interpretacija.

 

Pristup društvu i kulturi u udžbeniku “Hrvatska na drugi pogled” suvremen je po tome što se činjenice ne iznose izolirano, već uvijek kao dio širega prostornoga i vremenskoga kontinuiteta. Premda je ovaj udžbenik primarno namijenjen stranim studentima, jednako informativan i zanimljiv može biti i hrvatskim studentima te široj javnosti zainteresiranoj za kontekstualizaciju hrvatskih društvenih i kulturnih tema.

 

Izvor: https://srednja-europa.hr/SE2019/2019/07/18/hrvatska-na-drugi-pogled/

 

 

Odgovori