Polemika Gordan Duhaček – Matija Štahan

Upućujemo u prilogu na polemiku Matije Štahana (Direktno.hr) i Gordana Duhačeka (CroL.hr – LGBT news portal) – koja se odnosi na širu društvenu problematiku – posebice jer u Hrvatskoj gotovo da i nema polemika između dvaju toliko suprotstavljenih polazišta. Takve je polemike potrebno dakako poticati i među povjesničarima i povjesničarkama.

 

Matija Štahan

Želi li pobjedu u kulturnome ratu, konzervativni projekt mora pridobiti i homoseksualce

https://direktno.hr/kolumne/zeli-li-pobjedu-u-kulturnome-ratu-konzervativni-projekt-mora-pridobiti-i-homoseksualce-157603/

 

Gordan Duhaček

Odgovor Matiji Štahanu: Eto mu svi ti konzervativni hrvatski homoseksualci koje želi pridobiti!

https://www.crol.hr/index.php/vijesti/144-kolumne-desno/9791-odgovor-matiji-stahanu-eto-mu-svi-ti-konzervativni-hrvatski-homoseksualci-koje-zeli-pridobiti

 

Matija Štahan

Bijeli heteroseksualni muškarac Duhačeku: Kad se pojave konzervativni homoseksualci, to će biti ravnopravnost

https://direktno.hr/kolumne/bijeli-heteroseksualni-muskarac-duhaceku-kad-se-pojave-konzervativni-homoseksualci-to-ce-biti-ravnopravnost-158852/

 

Gordan Duhaček

POLEMIKA DUHAČEK-ŠTAHAN: Katolička crkva proizvodi nasilje nad LGBT ljudima

https://www.crol.hr/index.php/politika-aktivizam/9732-polemika-duhacek-stahan-duhacek-katolicka-crkva-proizvodi-nasilje-nad-lgbt-ljudima

 

Matija Štahan

Što je ‘totalitarnije’: Rodna ideologija ili Katolička crkva?

https://direktno.hr/kolumne/sto-totalitarnije-rodna-ideologija-ili-katolicka-crkvag-160740/

 

 

Odgovori