Predstavljanje knjige „Etnički konflikti“ Filipa Tesara u Beogradu

Biblioteka XX vek i Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu pozivaju u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. na predstavljanje knjige Filipa Tesara “Etnički konflikti. Na Balkanu i ne samo tu” (preveo s češkog Adin Ljuca). Govore: Vesna Pešić, Aleksandar Popov, Filip Tesar, Adin Ljuca i Ivan Čolović (moderator).

 

 

Filip Tesar (Tesař) rođen je 1969. godine u Pragu. Studirao je etnologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Od 1990. godine posvećuje se istraživanju postkomunističke tranzicije, evroatlantskih integracija i uticaja Kine. Radio je kao novinar, prevodilac, humanitarni radnik, diplomata i kao politolog na Institutu međunarodnih odnosa u Pragu. Predavao je antropologiju Balkana na nekoliko čeških univerziteta. Obavio je niz terenskih istraživanja, naročito u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ali i u Hrvatskoj, centralnoj Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji. Autor je nekoliko strateških analiza za Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Predsedničku kancelariju Republike Češke. Za potrebe češke diplomatije napisao je priručnik o ekonomskoj, javnoj i kulturnoj diplomatiji na Balkanu.

 

Sadržaj knjige

 

I.TEORIJSKA POLAZIŠTA.

II. BIOLOGIJA KONFLIKATA. Za šta smo programirani.

III. PSIHOLOGIJA KONFLIKATA. Šta je to što nas goni naprijed?

IV. GEOGRAFIJA I HISTORIJA KONFLIKATA. Uvijek i svugdje.

V. SOCIOLOGIJA KONFLIKATA. Zašto se jedni podnose a drugi ne?

VI. ANTROPOLOGIJA KONFLIKATA. Mislimo u mitovima.

VII. POLITOLOGIJA I EKONOMIJA KONFLIKATA. Interesi u pozadini.

VIII. FILOZOFIJA KONFLIKATA. Zašto ubijamo?

IX. RJEŠAVANJE KONFLIKATA.

Pogovor prevoditelja: MATERNJI JEZIK MOJE OTADŽBINE.

 

Predgovor:

http://www.bibliotekaxxvek.com/wp-content/uploads/2019/04/240_Tesar_predgovor.pdf

 

Objavljivanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.

 

Izvori:

 

https://www.bibliotekaxxvek.com/predstavljanje-knjige-etnicki-konflikti-filipa-tesara/

 

https://www.bibliotekaxxvek.com/tesar-filip-etnicki-konflikti/

 

https://www.facebook.com/Biblioteka-XX-vek-122987947729249/

 

 

 

Odgovori