Povijest socijalističke/komunističke Jugoslavije na Festivalu povijesti – Kliofest 2019.

Izdvajamo iz programa Festivala povijesti – Kliofest 2019. predstavljanja knjiga, okrugle stolove i izložbe o još jednoj prijepornoj temi – povijesti socijalističke/komunističke Jugoslavije.

 

 

Utorak, 14. svibnja 2019.

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA II.

 

12.00-12.45 Predstavljanje knjige Zagreb u objektivu Petra Gunjače, Mala zvona

Sudjeluju: Sanja Lovrenčić, Goran Hutinec, Marko Radeljić

 

Srijeda, 15. svibnja 2019.

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA I.

 

16.00-16.45 Predstavljanje zbornika radova Jugoslavija u historiografskim ogledalima i Na margini povijesti te knjige Raifa Dizdarevića Sudbonosni podvig Jugoslavije, Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva

Sudjeluju: Husnija Kamberović, Lucija Bakšić, Dea Marić

 

16.45-17.30 Predstavljanje knjige Zatvaranje kruga: ishod rascepa 1971-1972,

University Press

Sudjeluju: Latinka Perović, Milivoj Bešlin, Dragan Marković, Drago Roksandić

 

18.15-20.00 Okrugli stol Hrvatska 1989-1990. – počeci tranzicije

Moderator: Davor Pauković

Sudjeluju: Albert Bing, Stevo Đurašković, Ivo Goldstein, Ivica Miškulin

 

Četvrtak, 16. svibnja

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA I.

 

13.00-14.00 Predstavljanje DAAD projekta i knjige Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive

Sudjeluju: Branimir Janković, Hannes Grandits, Husnija Kamberović, Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović

 

Petak, 17. svibnja

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

16.00-16.45 Predstavljanje knjige V senci politike. Opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945, Cankarjeva založba

Sudjeluju: Aleš Gabrič, Bojan Godeša, Vlatka Filipčić Maligec

 

17.00-17.45 Predstavljanje knjige Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija, Školska knjiga

Sudjeluju: Wollfy Krašić, Deniver Vukelić

 

POZORNICA II.

 

15.30-17.00 Predstavljanje knjiga Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu

Privid demokracije. Sabor u prvim godinama komunističke Hrvatske (1945.-1953.)

Zapisnici vlade Narodne Republike Hrvatske (1945.-1953.)

Zapisnici Izvršnog komiteta CK SKH (1959.-1963.) i Zapisnici Izvršnog komiteta CK SKH (1964.-1965.)

Sudjeluju: Nenad Bukvić, Stipica Grgić, Tatjana Šarić, Marijana Jukić, Lidija Bencetić

 

 

U holu Nacionalne i sveučilišne knjižnice bit će postavljena izložba Tragom prošlosti – Hrvatska 1968. / Hrvatski državni arhiv

 

 

Kliofest 2019 – program

 

https://www.facebook.com/kliofest/

 

http://www.kliofest.org/

 

 

 

Odgovori