Suvremena historiografija i teorija i metodologija historije na Festivalu povijesti – Kliofest 2019.

Na Festivalu povijesti – Kliofest 2019. bit će nekoliko predstavljanja knjiga koje tematiziraju suvremenu historiografiju, različite historijske poddiscipline i pristupe, kao i teoriju i metodologiju historije te teoriju općenito. Pozivamo vas na tematski teorijski obilazak Kliofesta!

 

Utorak, 14. svibnja 2019.

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA I.

 

16.00-16.45 Predstavljanje knjige Čovjek i prostor, čovjek u okolišu, Meridijani

Sudjeluju: Drago Roksandić, Miroslav Bertoša, Branimir Brgles, Hrvoje Petrić

 

POZORNICA II.

 

16.00-16.45 Predstavljanje knjige Mary Beard SPQR – Povijest starog Rima, Školska knjiga

Sudjeluju: Alka Domić Kunić, Bruna Kuntić-Makvić, Deniver Vukelić

 

18.00-18.45 Predstavljanje projekta Gladijadori / Culsperience: povijest svakodnevice kao faktor održivog turizma

Sudjeluju: Lucija Bakšić, Jelena Kulušić, Luka Jakopčić, Zoran Turk

 

Srijeda, 15. svibnja 2019.

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA I.

 

15.00-15.45 Predstavljanje knjige Kako je nastala slovenska nacija, Srednja Europa

Sudjeluju: Jernej Kosi, Anita Peti-Stantić, Rok Stergar, Nikola Tomašegović

 

16.00-16.45 Predstavljanje zbornika radova Jugoslavija u historiografskim ogledalima i Na margini povijesti te knjige Raifa Dizdarevića Sudbonosni podvig Jugoslavije, Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva

Sudjeluju: Husnija Kamberović, Lucija Bakšić, Dea Marić

 

POZORNICA II.

 

15.00-15.45 Predstavljanje knjige Nasilje kao generativna sila. Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici, Buybook

Sudjeluju: Max Bergholz, Nikica Barić, Lada Jurković, Milan Radanović

 

16.00-16.45 Predstavljanje knjige Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015), Hrvatska sveučilišna naklada i Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Sudjeluju: Tomislav Brlek, Branimir Janković, Danijela Lugarić

 

Četvrtak, 16. svibnja

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA I.

 

11.00-11.45 Predstavljanje knjige Historiografija u tranziciji, SKD Prosvjeta

Sudjeluju: Drago Roksandić, Damir Agičić, Michael Antolović, Branimir Janković

 

13.00-14.00 Predstavljanje DAAD projekta i knjige Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive

Sudjeluju: Branimir Janković, Hannes Grandits, Husnija Kamberović, Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović

 

POZORNICA II.

 

13.00-13.45 Predstavljanje projekta HRZZ-a Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću

Sudjeluju: Vlasta Švoger, Teodora Shek Brnardić, Branko Ostajmer, Zrinko Novosel

 

17.00-17.45 Predstavljanje knjige Georga Iggersa Od istorizma do postmodernizma, Akademska knjiga

Sudjeluju: Michael Antolović, Branimir Janković, Filip Šimetin Šegvić

 

Petak, 17. svibnja

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

POZORNICA II.

 

14.00-14.45 Predstavljanje knjiga Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj i Prilozi povijesti psihologije u Hrvatskoj, FF Press

Sudjeluju: Boris Bui, Damir Agičić, Vladimir Kolesarić, Petar Plastić

 

Kliofest 2019 – program

 

https://www.facebook.com/kliofest/

 

http://www.kliofest.org/

 

 

Odgovori