Deveti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

Deveti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata – s nizom izlaganja povijesne tematike – održat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 9. i 10. svibnja 2019. godine.

 

PROGRAM

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predvorje

 

Četvrtak, 9. svibnja 2019.

 

09:00 – 10:00

Prijava sudionika

 

10:00 – 10:15

Otvaranje Festivala i pozdravni govori

 

10:15 – 11:30

Jelena Bilić (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):

Nacionalni plan digitalizacije kulturne baštine 2025.

 

Darko Babić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

Interpretacije baštine: ishodišta, smisao, primjena

 

Mirna Draženović, Iva Klarić Vujović (MUZE):

Duh mjesta i interpretacija baštine: mozaik primjera iz prakse

 

11:30 – 12:00

Stanka za kavu

 

12:00 – 13:30

Barbara Lovrinić (Institut za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu):

Procesi digitalizacije kulture i umjetnosti u Hrvatskoj: razvoj, stanje, perspektive

 

Renata Petrušić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu: novosti za baštinske ustanove

 

Jasenka Ferber Bogdan (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Arhiv za likovne umjetnosti):

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (DiZbi HAZU) – 10 godina kasnije

 

Anuška Deranja Crnokić, Marija Jenić Pugelnik (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara):

Zbirke fotografske dokumentacije Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture – od analognog do digitalnog

 

13:30 – 14:30

Stanka za ručak

 

14:30 – 15:00

Predstavljanje izlaganja na posteru

 

15:00 – 16:30

Marijana Špoljarić Kizivat (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek):

Razumijevanje legata u kontekstu digitalne humanistike

 

Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar):

Književna baština u muzejima

 

Sanda Kočevar, Goran Zlodi (Gradski muzej Karlovac; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

Digitalizacija knjiga iz Zbirke dokumentarne građe Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac

 

Ana Škvarić (Muzej grada Koprivnice):

Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice

 

Petak, 10. svibnja 2019.

 

09:00 – 10:00

Obilazak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

09:30 – 10:00

Prijava sudionika

 

10:00 – 11:30

Marko Orešković (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Označivanje kao temelj jezika, učenja i obrade teksta

 

Tomislav Ivanjko, Žarka Vujić, Goran Zlodi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

Zbirka dijapozitiva Maroević: komunikacijske i obrazovne mogućnosti

 

Kristijan Crnković, Tihomir Engler, Ivana Knežević Križić, Marina Vinaj (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Muzej Slavonije u Osijeku; ArhivPRO d.o.o.):

Essekiana: digitalizacija novina tiskanih goticom

 

Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

Hrvatski iseljenički tisak (HIT) – od bibliografije do digitalizacije

 

11:30 – 12:00

Stanka za kavu

 

12:00 – 13:30

Bratislav Lučin, Renata Petrušić (Marulianum; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Virtualna izložba Marko Marulić

 

Jasenka Gudelj, Anita Ruso (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

Virtualna izložba Vizualiziranje nacionalnog: skjavonske/ilirske bratovštine i kolegiji u Italiji u zbirkama NSK

 

Jelena Miškić (Gradska knjižnica Vukovar):

Virtualna izložba Nikola Andrić – Parižanin s Vuke

 

Dubravka Petek, Marija Pipp (Knjižnice grada Zagreba):

Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja – virtualna izložba

 

Kristina Judaš, Iva Perinić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Virtualna izložba Hrvatska glagoljica

 

13:30 – 14:30

Stanka za ručak

 

14:30 – 16:00

Nataša Mučalo (Državni arhiv u Šibeniku):

Šibenske isprave u Zbirci srednjovjekovnih isprava Hrvatskoga državnog arhiva

 

Dario Franić (Državni arhiv u Sisku):

Projekt digitalizacije projektne dokumentacije arhivskog fonda HR-DASK-449: Rudarsko udruženje Talionica Caprag 1938.–1946.

 

Sanja Budić Leto, Iva Kaić, Vedran Juričić (Muzej triljskog kraja; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

Mobilna aplikacija za prezentaciju arheološkog lokaliteta Tilurij i Muzeja triljskog kraja

 

Neda Adamović, Tomislav Adamović, Martina Krivić Lekić, Silvija Sitta, Ljubica Trumbetaš (Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar; Veleučilište u Bjelovaru; Državni arhiv u Bjelovaru; Gradski muzej Bjelovar; Konzervatorski odjel u Bjelovaru):

Šetnja Bjelovarom – virtualna izložba

 

Sofija Klarin Zadravec, Dragana Koljenik (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Od virtualne izložbe do mobilne aplikacije o rijeci Krki: suradnja u interpretaciji baštine

 

POSTERSKA IZLAGANJA

Ivana Čurik, Zita Jukić (Državni arhiv u Osijeku):

Digitalizacija osobnih ostavština – nove mogućnosti prezentacije arhivskog gradiva. Primjer digitalizacije ratnog dnevnika dr. Kamila Firingera

 

Merien Hadrović, Inge Majlinger-Tanocki (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek):

Osijek i okolica na starim zemljovidima: važnost sadržajne obrade kartografske građe u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

 

Dragica Krstić, Jelena Bogdanović, Denis Vokić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Znanstvena knjižnica; Sveučilište u Dubrovniku, Odsjek za umjetnost i restauraciju):

Digitalizacija i spektralno snimanje rukopisa

 

Sanja Lapiš (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Elektronička knjiga i doživljaj čitanja: rezultati istraživanja

 

Branka Marijanović, Marko Tucaković, Dora Budić (Fakultet elektrotehnike i računarstva):

Digitalizacija baštine tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 

Đuro Singer, Stevo Leskarac (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Uloga konzervacije u digitalizaciji kartografske građe

 

Melita Sobota, Lidija Vidoša (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo):

Projekt digitalizacije dokumentarnog i arhivskog gradiva u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

 

Zoran Stanković, Ante Ljubičić, Julije Crnković, Doriana Malinarić Macan (Državni arhiv u Rijeci):

Digitalizacija fotografija iz Rusko-turskog rata 1867.–1868.

 

Izvor: https://www.nsk.hr/deveti-festival-hrvatskih-digitalizacijskih-projekata/

 

 

Odgovori