Historiografska misao dana – Georg G. Iggers: povjesničari su često konstruirali nacionalne mitove, sada im zadatak treba biti njihova razgradnja

Bez obzira shvatio netko ovu izjavu kao poziv na razgradnju ne samo nacionalnih nego i fašističkih i komunističkih te svih drugih mitova – kritika, preispitivanje, polemika osnove su svake historiografije koja želi biti živa, neovisno od čestih zloupotreba slično predstavljenih poziva na reviziju. Sve treba biti podložno propitivanju, tako i ono naizgled samorazumljivo, kako bismo na svako pitanje uvijek iznova davali historiografski i društveno što relevantnije odgovore.

 

 

„Gledajući unazad, profesionalni istoričari su odveć često učestvovali u konstrukciji nacionalnih mitova. Sada njihov zadatak kao poštenih naučnika mora da bude razgradnja tih mitova.“

 

Georg G. Iggers, poglavlje “Nacionalizam i istoriografija (1789-1996) – nemački primer u istorijskoj perspektivi”, u: Od istorizma do postmodernizma. Izabrani istoriografski ogledi, Novi Sad 2019, str. 143.

 

 

Odgovori