Ciklus tribina “Hrvatski simbolički identitet”

Ciklus tribina “Hrvatski simbolički identitet” održavat će se tijekom travnja i svibnja 2019. godine u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka i Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva. Opširnije u nastavku.

 

 

Hrvatski simbolički identitet

 

Interdisciplinarni se projekt kroz ciklus tribina bavi suvremenim hrvatskim simboličkim identitetom. Simbolički identitet zemlje iznimno je važan kao pretežito vizualni način njenog predstavljanja „prema van“ drugim zemljama i narodima kao i „prema unutra“ vlastitim građanima/kama. Fokus će biti na tri najvažnija službena državna simbola države, određena kao takva najvišim međunarodnim i državnim pravnim aktima: zastava i grb, himna i državni blagdani.

Cilj je povezati znanstvenike i stručnjake koji se bave istraživanjem suvremenih hrvatskih simbola sa širom javnošću koju se kroz niz tribina želi upoznati s važnošću postojanja i očuvanja simboličkog nacionalnog i državnog identiteta, te s poviješću nastanka i razvoja, sadržaja, promjena i primjena hrvatskih državnih simbola. Važnost uključenja građana u upražnjavanje nacionalnog simboličkog sadržaja, što je pak moguće samo razvojem boljeg razumijevanja i osobnog usvajanja tog sadržaja kao sastavnog dijela vlastitog nacionalnog identiteta, u znanstvenoj je literaturi istaknuto je kao ključno za njegovo održanje te, posljedično, za jačanje nacionalnog identiteta uopće.

 

Teme susreta

18.4.2019. u 20.00
doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Hrvatski državni blagdani

 

25.4.2019. u 20.00
doc. dr. sc. Tomislav Galović
Hrvatski heraldičari u 20. stoljeću

 

9.5.2019. u 20.00
dr. sc. Mirko Marjan
Hrvatska odlikovanja

 

16.5.2019. u 20.00
dr. sc. Željko Heimer
Hrvatski municipalni identitet: grbovi i zastave gradova i općina u Hrvatskoj

 

23.5.2019. u 20.00
Marin Sobolović, mag. geog.
Vizualni identitet hrvatskih oružanih formacija s posebnim osvrtom na službene odore

 

30.5.2019. u 20.00
izv. prof. dr. sc. Božo Skoko
Imidž Hrvata i Hrvatske u svijetu – kroz povijest i danas

 

Autorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak


Diplomirala sociologiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu a 2013. doktorirala obranom disertacije „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja, 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice te zaposlena na radnom mjestu poslijedoktorandice, a 2016. na radnom mjestu docentice na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autorica je monografije o hrvatskom identitetu te kourednica zbornika i (ko)autorica niza znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama i zbornicima o hrvatskom društvu iz područja socijalne ekologije, sociologije prostora, te konstrukcije identiteta s naglaskom na simboličku dimenziju. Sudionica je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih su najistaknutije Fulbright te British Scholarship Trust. Nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine te nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007. godine. Glavna je  urednica časopisa „Socijalna ekologija“. Predstojnica je Katedre za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i niza strukovnih organizacija.

 

Partner projekta: Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo

 

Izvor:

 

http://www.cekate.hr/?p=33282

 

http://hgzd.hr/2573/

 

 

 

Odgovori