Ciklus predavanja “Lumbarajska psefizma”

Priređen je ciklus događanja “Lumbarajska psefizma” tijekom kojeg će biti predstavljen hrvatski najpoznatiji i najistraživaniji grčki natpis – Lumbardska psefizma. Ciklus događanja uključuje znanstveno popularna predavanja, prezentacije aktualnih istraživanja s položaja Koludrt blizu Lumbarde na otoku Korčuli i predstavljanje rezultata rada na rekonstrukciji Lumbardske psefizme.

 

Ciklus predavanja bit će podjednako zanimljiv najširoj javnosti kao i stručnjacima jer uz najnovije rezultate istraživanja na pristupačan način pojašnjava što je u stvari Lumbardska psefizma, što na njoj piše i daje pregled ovog izuzetnog spomenika u širem arheološkom i kulturnom kontekstu.

 

Posebnu vrijednost ciklusu daje činjenica da će se paralelno s ciklusom predavanja provoditi i intenzivna terenska istraživanja čiji će se rezultati kontinuirano prezentirati uz najavljena predavanja. Time se svim zainteresiranima pruža prilika da na neki način postanu sudionici jednog uzbudljivog putovanja tragovima Psefizme kako kroz prošlost tako i u sadašnjem trenutku.

 

Fragmenti Lumbardske psefizme, te vapnenačke stele s jednostavno profiliranim vijencem na ravnom zaglavlju nalaženi su od 1877. godine na Koludrtu blizu Lumbarde na otoku Korčuli i čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Datacija se temelji na općem izgledu spomenika i detaljima oblika pojedinih slova te se okvirno datira u rano 3. stoljeće prije Krista.

 

Centar za prapovijesna istraživanja istražuje arheološke lokalitete u Lumbardi i okolici od 2007. godine. Najznačajnija istraživanja se u posljednje vrijeme provode na položaju Koludrt, gdje se na najvišoj točki poluotoka istražuje monumentalna cisterna. Tijekom istraživanja 2018. godine pronađen je još jedan, novi, ulomak Lumbardske psefizme. Novopronađeni ulomak gornji je desni ugao spomenika, koji sadrži završetke prvih deset redaka teksta. Osim temeljnog cilja istraživanja i zaštite cisterne do rekonstrukcijskog zahvata, u istraživanju koje će se odviti u 2019. godini cilj je utvrditi ima li u cisterni još ulomaka Psefizme, kako bi se prilikom restauratorskog zahvata uvrstili svi novopronađeni dijelovi. U 2020. godini planira se javnosti predstaviti novo, upotpunjeno lice Lumbardske psefizme.

 

PROGRAM DOGAĐANJA “LUMBARAJSKA PSEFIZMA”

 

od 11. ožujka do 27. studenoga 2019. godine

 

 

 

13. ožujka 2019. u 19 sati

 

Arheološka baština Lumbarde

 

predavač: dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

 

 

 

27. ožujka 2019. u 19 sati

 

U potrazi za Korkirom

 

predavač: dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

 

 

 

2. travanj 2019. u 19 sati

 

Što piše na Lumbardskoj psefizmi?

 

predavač: dr. sc. Jelena Marohnić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

 

 

 

17. travanj 2019. u 19 sati

 

Issa – grčki grad na Jadranu (povijesno-topografski okvir)

 

predavač: mr. sc. Boris Čargo (Arheološki muzej u Splitu)

 

 

 

17. svibnja 2019. u 19 sati

 

Gradina Kopila – ogledalo snage indigenog kasnoželjeznodobnog stanovništva otoka Korčule

 

predavači: dr. sc. Dinko Radić (Centar za kulturu Vela Luka) i dr. sc. Igor Borzić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru)

 

 

 

10. rujna 2019. u 19 sati

 

First thoughts on the historical interpretation of the so-called Lumbarda’s psephisma in the light of the new fragment

 

predavač: dr. sc. Mario Lombardo (Salento University, Lecce, Italy)

 

 

 

25. rujna 2019. u 19 sati

 

A što sada? Psefizma, arheologija Lumbarde i kulturni turizam

 

predavač: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)

 

 

 

23. listopada 2019. u 19 sati

 

Hvar u doba Lumbardske psefizme

 

predavač: dr.sc. Branko Kirigin

 

 

 

27. studenoga 2019. u 12 sati

 

Psefizma 2020. – predstavljanje rezultata rada na rekonstrukciji Lumbardske psefizme

 

predavači: Damir Doračić, dr. sc. Ivan Radman-Livaja, Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu) i dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

 

 

 

Izvor i dodatne informacije:

 

 

https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=89595

 

 

http://www.mdc.hr/

 

 

http://www.amz.hr/naslovnica/ciklus-dogadanja-lumbarajska-psefizma/o-ciklusu.aspx

 

 

http://www.amz.hr/

 

 

 

Odgovori