Maciej Czerwinski, “Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)”

Hrvatska sveučilišna naklada i Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavili su 2018. godine knjigu Macieja Czerwińskog “Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)”.

 

 

Knjiga “Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi : (1945-2015)” autora Macieja Czerwińskog nudi prvi sustavan opis i rafiniranu interpretaciju hrvatske i srpske prozne fikcije koja tematizira Drugi svjetski rat. Autor je pritom vodio računa o poetičkim i političkim obrascima (socrealizam i komunizam), o sučeljavanju različitih predodžbi i različitih tipova narativa o ratu (književnost, historiografija, kultura sjećanja), o reprezentacijama rata i nacionalnim imaginarijima unutar kojih se ti narativi oblikuju, napose o supostavljanju i usporedbama bitnih obilježja fikcionalizacije rata u hrvatskoj i srpskoj proznoj produkciji, tematizacijama Holokausta te o literarnim sjećanjima na rat iz vizure novog sukoba.

 

Rabeći stručno verificirane koncepte i pojmove poput monoglosije i heteroglosije, kanonskog i individualnog sjećanja, dominantne i rubne priče autor je oblikovao knjigu koja će biti nezaobilazna u svim budućim pokušajima opisa tzv. ratnog pisma, angažirane literature ili pak kulture sjećanja u novijoj hrvatskoj i srpskoj tradiciji.

 

(iz recenzije dr. sc. Krešimira Bagića)

 

Izvor: https://www.mvinfo.hr/knjiga/12721/drugi-svjetski-rat-u-hrvatskoj-i-srpskoj-prozi-1945-2015