Predstavljanje “Zapisnika prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865.”

Predstavljanje knjige ‘Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865.’ (priredila za tisak i napisala uvod: Eldina Lovaš), objavljene u mađarsko-hrvatskoj nakladi [nakladnici: Exodus Kiado (Mađarska) / Državni arhiv u Osijeku (Hrvatska)], održat će se u četvrtak, 14. veljače 2019. u 18 sati u Državnom arhivu u Osijeku.

 

Istraživačica u Državnom arhivu u Osijeku Eldina Lovaš, doktorantica na doktorskom studiju na Sveučilištu u Pečuhu, tijekom istraživanja matičnih knjiga Luga, pohranjenih u Državnom arhivu u Osijeku, zapazila je zanimljive zapisnike sjednica prezbiterskih vijeća Reformirane crkvene općine Lug, vođene u razdoblju između 1804. i 1865. godine, upisivane u samoj matičnoj knjizi Reformirane crkvene općine Lug u kojoj su vođeni matični upisi krštenih (1759.-1803.), vjenčanih (1757.-1817.) i umrlih (1757.-1787.). Radi se o Matičnoj knjizi iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku, Zbirka matičnih knjiga, HR-DAOS-500, knj. br. 640.

 

Za razliku od drugih do sada objavljivanih izvora o stanovništvu reformirane vjere u Baranji, koji posredno spominju reformirano stanovništvo ili neposredno donose podatke o reformiranim zajednicama na području današnje hrvatske Baranje, ovaj objavljeni izvor, premda obimom relativno malen, in situ opisuje unutarnji život i djelovanje jedne reformirane crkvene općine u Baranji u navedenom razdoblju.

 

Iz uvoda knjige: „Za razliku od spomenutih izvora, sada objavljeni dokument smatra se unikatnim jer sadržava zapisnike prezbiterskih vijeća neke župe. Također, nije nastao na temelju unaprijed zadanih pitanja, nego dokumentira događaje, pitanja i probleme koji su podneseni prezbiteriju u Lugu. Zahvaljujući detaljnom bilježenju, čitatelj dobiva uvid u rad predstojnika, njihove odluke te, na posljetku, u tadašnja zbivanja.“

 

Knjigu pripremljenu za objavljivanje prihvatili su kao sunakladnici: Exodus Kiadó, nakladnik reformiranih izdanja u Mađarskoj i Državni arhiv u Osijeku, kao hrvatski nakladnik i vlasnik izvornika koji se objavljuje.

 

U predstavljanju knjige će sudjelovati:

 

– Eldina Lovaš, priredila za tisak i napisala uvod

– doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović (Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest), recenzentica iz Hrvatske

– doc. dr. sc. Zoltán Gőzsy (Sveučilište u Pečuhu, Institut za povijest, Odsjek za povijest novog vijeka), recenzent iz Mađarske

– dr. sc. Dražen Kušen, u ime hrvatskog nakladnika Državnog arhiva u Osijeku

 

 

 

Odgovori