“Povijest u nastavi” (2007) – Snježana Koren, Magdalena Najbar-Agičić: Europska iskustva i nastava povijesti u obveznom obrazovanju

Autorice iznose rezultate komparativne analize okvirnih kurikuluma nekoliko europskih zemalja. Pozornost je posvećena poučavanju povijesnih sadržaja i nastavi povijesti. U istraživanju se nastojalo prepoznati mjesto koje povijest kao školski predmet zauzima u obrazovnim sustavima tih zemalja. Promatra se također način na koji se u tim zemljama definiraju tako važni elementi, kao što su svrha i ciljevi nastave povijesti i učenička postignuća, te kako je definiran sadržaj poučavanja povijesti. Dobiveni podaci uspoređuju se sa situacijom u kojoj se nalazi nastava povijesti u Republici Hrvatskoj.

 

Ključne riječi

nastava povijesti; kurikulum; Hrvatska; europska iskustva

 

https://hrcak.srce.hr/36972

 

 

Odgovori