U Zadru predstavljanje jubilarnog 60. broja Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

U organizaciji Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u četvrtak 7. veljače 2019. s početkom u 12,00 sati u dvorani Zavoda u Zadru, Obala kneza Trpimira 8, održat će se predstavljanje jubilarnog 60. broja Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (sv. 60/2018.) Radove Zavoda predstavit će: akademik Nenad Cambi (glavni urednik), dr. sc. Branko Kasalo i dr. sc. Grozdana Franov-Živković.

 

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, (dalje Radovi) jedan su od vodećih znanstveno-povijesnih publikacija na području Dalmacije i Hrvatske. Od početka izlaženja 1954. godine do danas tiskano je šezdeset brojeva u kojima je objavljeno 948 znanstvenih i stručnih radova, pretežito vezanih uz prošlost Zadra i okolice, odnosno Dalmacije i Hrvatske, te više stotina ocjena i prikaza knjiga. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru kroz časopis Radovi dao je vrlo značajan znanstveni doprinos proučavanju prošlosti Zadra, zadarske okolice i hrvatske povijesti. Objavljuje znanstvene i stručne članke, te ocjene i prikaze iz područja povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti i etnologije. Radovi su od 2011. svrstani u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Jedan je od časopisa, od ukupno dvanaest iz Hrvatske, koji je indeksiran u Web of Science Core Collection (WoSCC) u citatnom indeksu Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) međunarodnoj bazi podataka.

 

Radujemo se Vašem dolasku!

 

Pozivnica:

http://info.hazu.hr/upload/File/2019/Pozivnica-radovi-60-2018-p.pdf

 

Izvor:

http://info.hazu.hr/

 

 

Odgovori