Ivo Goldstein izabran za inozemnog člana ANUBiH

Povjesničar i profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein izabran je u prosincu 2018. godine za inozemnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), na čemu mu čestitamo.

 

 

Obavijest o izboru novih članova ANUBiH

 

Sarajevo, 21. 12. 2018. godine

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je tokom 2017. godine pokrenula proceduru za izbor novih članova.

 

Izborna Skupština ANUBiH održana je 20. 12. 2018. godine.

 

Tajnim glasanjem za redovne članove ANUBiH – akademike izabrani su dosadašnji dopisni članovi ANUBiH:

1.Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo

2.Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija

3.Dževad Karahasan, književnost

4.Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija

5.Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija

6.Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija, sociologija

7.Miodrag Simović, društvene nauke – pravo

8.Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika

9.Mirjana Vuković, prirodne nauke – matematika

10.Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina

 

Od 19 prijedloga za izbor kandidata za nove dopisne članove ANUBiH, tajnim glasanjem izabrani su:

1.Mile Babić, humanističke nauke – filozofija

2.Slobodan Blagojević, književnost

3.Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija

4.Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija

5.Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika

6.Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika

7.Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija

8.Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo

9.Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika

10.Radivoje Mandić, arhitektura

11.Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo

 

Javnim glasanjem, u status domaćeg člana (državljani BiH koji trajno borave u inostranstvu), izabrani su:

1.Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija

2.Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika

3.Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo

4.Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika

5.Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija

6.Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija

7.Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija

 

U status inostranog člana ANUBiH javnim glasanjem izabrani su:

1.Ferdo Bašić, biotehničke nauke – šumarstvo; (Republika Hrvatska)

2.Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost; (Republika Hrvatska)

3.Ivo Goldstein, humanističke nauke – historija; (Republika Hrvatska)

4.Mohamed Mufak Alarnaut, humanističke nauke – historija; (Sirijska Arapska Republika)

5.Joseph Straus, društvene nauke – pravo; (Savezna Republika Njemačka)

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine će blagovremeno obavijestiti javnost i medije o datumu svečane sjednice na kojoj će promovirati novoizabrane članove.

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

 

Izvor: http://www.anubih.ba/

 

Iz medijskih odjeka:

 

http://ba.n1info.com/Vijesti/a304979/Novi-clanovi-ANUBiH.html

 

https://www.oslobodjenje.ba/dosjei/kolumne/kako-je-anubih-zadrzao-dignitet-422111

 

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/ivo-goldstein-integracija-muslimana-bosnjaka-u-ustasku-ideologiju-tokom-2-svjetskog-rata-nije-uspjela-421915

 

http://kliker.info/ivo-goldstein-i-logor-cine-ljudi-zrtve-ali-i-cuvari/

 

 

Odgovori