Preminuo Željko Rapanić

U Splitu je 24. prosinca 2018. u 87. godini umro Željko Rapanić (1932-2018), povjesničar umjetnosti, arheolog i konzervator, koji se napose bavio kasnom antikom i ranim srednjim vijekom. Među njegovim djelima posebno se ističe knjiga “Predromaničko doba u Dalmaciji” iz 1987. godine.

 

 

Rapanić, Željko, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Split, 26. X. 1932). Studirao povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1982. Od 1958. kustos u Arheološkome muzeju u Splitu, kojemu je bio ravnatelj 1971–80. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture radio je do 1993., a do 2000. bio je znanstveni savjetnik u Institutu za arheologiju u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskoga arheološkog društva 1973–80. Uža su područja njegova zanimanja kasnoantičko i ranokršćansko razdoblje te hrvatsko srednjovjekovlje na području Dalmacije. Istraživao je na Visu, u Solinu, Drnišu. Glavna djela: Kamena plastika ranog srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu (1963), Dva splitska ranosrednjovjekovna sarkofaga (1983), Predromaničko doba u Dalmaciji (1987), Baština na dlanu (2000), Solin – grad i spomenici (2000), Od carske palače do srednjovjekovne općine (2007).

 

Izvor: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=51832

 

 

Odgovori