Preminuo istaknuti hrvatski crkveni povjesničar Franjo Emanuel Hoško (1940.-2019.)

Franjo Emanuel Hoško, franjevac i član Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda, bio je dugogodišnji predavač na Katoličkom bogoslovnom fakultetu – Teologiji u Rijeci i na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Kao plodan autor brojnih znanstvenih radova, zaokupljao ga je interes prema povijesti franjevaštva u nas, crkvenome školstvu, jozefinizmu, Trsatu itd. Istaknuo se i na polju dijaloga vjere i kulture, posebice na području povijesti umjetnosti i kroatistike.

 

Preminuo fra Emanuel Hoško

http://www.trsat-svetiste.com.hr/preminuo-fra-emanuel-hosko/

 

 

Odgovori