Ajla Demiragić, “Ratni kontranarativi bosanskohercegovačkih spisateljica”

Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu objavio je 2018. godine knjigu Ajle Demiragić “Ratni kontranarativi bosanskohercegovačkih spisateljica”.

 

 

Ratni kontranarativi bosanskohercegovačkih spisateljica

 

Autor: Ajla Demiragić

 

Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku

 

Godina izdanja: 2018.

 

Dokumenti: Sadržaj

http://www.ief.hr/Portals/0/PropertyAgent/418/Files/232/Sadrzaj.pdf

 

 

Teorijski je rukopis Ajle Demiragić inovativan te predstavlja vrlo bitan doprinos kako za regionalnu feminističku komparatistiku i književnu povijest tako i za specifičan aspekt mirovnih studija književnosti koje su se na ovim prostorima tek počele uvoditi. Njezina je knjiga važna jer istodobno rasvjetljava dva važna književnoteorijska koncepta – problematiku ratne književnosti i problematiku tzv. ženskoga pisma, oba fenomena kontekstualizirana ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini tijekom devedesetih godina dvadesetoga stoljeća. Relevantnim teorijskim i kritičkim analizama obaju aspekata te razmatranjem njihovih dubinskih kauzalnih veza, ovo djelo funkcionira kao minuciozna teorijska rasprava, ali istodobno analizama i interpretacijama konkretnih tekstova bosanskohercegovačkih autorica nudi ne samo novi pogled na rat nego i drugačiji pogled na brojne aspekte suvremenog mirnodopskog društva.

 

Dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Autorica prikazuje, razrađuje i kritički primjenjuje niz utjecajnih postmodernih koncepata i strategija, poput feminističkih, postkolonijalnih ili teorija društvenoga i kulturnoga pamćenja, teorija traume i književnih reprezentacija traumatskih iskustava i sl. Pristupi i metode na kojima Ajla Demiragić zasniva svoje čitanje odabranih književnih naslova aktualni su, inovativni, korektno i razložno izloženi te precizno, jasno i svrhovito aplicirani. Nudeći znanstveno i stručno relevantne, poticajne i korisne modele ne samo interpretacija tzv. ženskoga i ratnoga pisma, nego i suočavanja s (post)ratnim kolektivnim i individualnim stanjima, ova knjiga progovara o mnogim traumama o kojima se u suvremenome hrvatskom društvu dijelom još uvijek šuti, dok se istovremeno s njihovim posljedicama još uvijek živi.

 

Dr. sc. Suzana Coha

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Izvor:

 

http://www.ief.hr/

 

http://www.ief.hr/Izdava%C5%A1tvo/tabid/67/agentType/View/ID/232/Default.aspx

 

http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/demiragic.pdf

 

 

Odgovori