Predavanje Dine Abazovića ‘Politike sjećanja i „zamrznuti konflikt”: bosanskohercegovački kontekst’

Dino Abazović sa Sveučilišta u Sarajevu održat će gostujuće predavanje ‘Politike sjećanja i „zamrznuti konflikt”: bosanskohercegovački kontekst’ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u utorak, 11. prosinca 2018. u 15.30 sati u dvorani D3.

 

 

Poziv na gostujuće predavanje Dina Abazovića

 

Pozivamo Vas na gostujuće predavanje Politike sjećanja i „zamrznuti konflikt”: bosanskohercegovački kontekst koje će na Odsjeku za sociologiju održati prof. Dino Abazović sa Sveučilišta u Sarajevu. Predavanje će se održati u utorak, 11. 12. 2018. u 15.30 sati u dvorani D3.

 

Dino Abazović je sociolog, redoviti profesor na Univerzitetu u Sarajevu (Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet), BiH. Radio je kao direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu te je bio akademski koordinator za religijske studije programa Centra za postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Njegova istraživanja usmjerena su na ulogu organizirane religije u sukobu i post-konfliktnim društvima, političku ulogu religije u postsocijalističkoj tranziciji, na religijski revivalizam, kao i na vezu između religijskih tvrdnji, tranzicijske pravde i ljudskih prava u novim demokracijama.

 

Odsjek za sociologiju

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Odgovori