Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država”

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država” održava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 6. i 7. prosinca 2018. godine.

 

Program:

 

http://migracije-konferencija.com/

 

 

Odgovori