Dokumentarni serijal o Valpovštini i Miholjštini (2-4)

Novi nastavci dokumentarnog serijala “Zapisi iz Valpovštine i Miholjštine” dostupni su online na YouTubeu.

 

 

Video: Valpovo – središte tijekom srednjeg vijeka i osmanske vlasti

 

U drugom dijelu Zapisa iz Valpovštine i Miholjštine progovara se o trgovištu Valpovo –središtu slavonske Podravine, odnosno današnje Valpovštine i Miholjštine. Moći ćete između ostaloga vidjeti prikaz Valpova iz zemljovida koji je nacrtan 1730-ih godina, prikaze valpovačke kule, valpovačke kapelice koja je u svojih šest stoljeća postojanja bila kapelica sv. Ladislava, džamija i kapelica sv. Trojstva, kao i prikaze drugih naselja središnje Valpovštine i južne Miholjštine iz zemljovida koji su nastali 1730-ih i 1780-ih godina.

Progovara se o razvoju Valpova tijekom srednjeg vijeka i osmanske vlasti pri čemu će se daje interpretacija i na pitanja:

Kada Valpovo doživljava prvu „renesansu“?

Tko su bili srednjovjekovni vladari Valpova, Valpovštine i Miholjštine?

Što je od materijalne baštine ostalo u Valpovu od srednjega vijeka?

Koja su naselja Valpovštine i Miholjštine bila središta tijekom osmanske vlasti?

Tko je živio u Valpovu, a tko u ostalim naseljima tijekom osmanske vlasti?

Kada dolazi do političkih, konfesionalnih i demografskih promjena u Valpovštini i Miholjštini?

Drugi dio serijala završava s koncem 17. stoljeća, odnosno promjenom vlasti uz uvod u treći dio u kojemu će se progovoriti o drugoj renesansi Valpova, gradnji dvorca i dolasku obitelji Hilleprand u Slavoniju i Valpovo.

 

https://youtu.be/H7FTZol5-AE

 

 

Video: Valpovo – središte migracija i obitelji Hilleprand

 

Tko je sve živio u Valpovu prije tri stoljeća i „kusur“ godina?

Iz kojih naselja dolaze živjeti u Valpovo i močvare?

Kako je Valpovo izgledalo tijekom 18. stoljeća?

Kako je izgledala srednjovjekovna utvrda početkom 18. stoljeća?

Kada je došao i što je radio Petar II. Antun Hilleprand von Prandau?

Od kojih se dijelova sastoji valpovački dvorac?

Kada je valpovački dvorac poprimio današnji izgled?

Što se nalazilo na Zelenom brijegu?

Gdje su sve bili tokovi rijeke Karašice?

 

I na mnoga druga pitanja pokušat će se dati odgovor u trećem dijelu Zapisa iz Valpovštine i Miholjštine – Valpovo, 2. dio. Uz prikaz Valpova iz zemljovida 1730-ih i 1780-ih godina moći ćete vidjeti i prikaz naselja središnje i južne Valpovštine (Veliškovci, Gat, Tiborjanci, Bocanjevci, Vinogradci, Bistrinci, Ivanovci, Zelčin, Harkanovci…), istočne i južne Miholjštine (Marijanci, Črnkovci, Radikovci, Čamagajevci, Kunišinci, Beničanci, Lacići…), močvare koje su progutale naselja koncem 17. i početkom 18. stoljeća (Čakanci, Merčinci, Metlinci…), prikaze valpovačkog dvorca, župne crkve i valpovačkih kuća iz 18. stoljeća, tokove rijeka Drave, Karašice i Vučice tijekom 18. stoljeća…

 

Serijal Zapisi iz Valpovštine i Miholjštine nastao je kao rezultat suradnje Valpovštine.info, Hrvatskog radija Valpovštine i Šegrtskih zapisa. U 12 dijelova će se progovoriti o povijesti slavonske Podravine, ali i ostatka Slavonije uz korištenje povijesnih izvora i zemljovida iz 17. i 18. stoljeća.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IvbKnRw2kg

 

 

Video: Valpovo i Miholjac – dva različita središta jednog vlastelinstva

 

Što je Valpovo bilo osim administrativnog središta slavonske Podravine?

Koje je naselje najviše mijenjalo nazive u gotovo 1000 godina?

Koji su se riječni prijelazi nalazili kod Valpova, Šokac Miholjca, Petrijevaca i Moslavine?

Tko je sve prolazio podravskom magistralom i miholjačkom skelom?

Kada se valpovačko vlastelinstvo dijeli na dva dijela?

Koji je dio dobio Karlo, a koji Gustav?

Tko de facto ujedinjuje valpovačko i miholjačko vlastelinstvo?

Valpovo ima takozvanu tursku kulu, a Donji Miholjac?

 

I na mnoga druga pitanja pokušat će se dati odgovor u četvrtom dijelu Zapisa iz Valpovštine i Miholjštine – Donji Miholjac, 1. dio. Za razliku od prijašnjih dijelova serijala kada smo donijeli prikaze Valpova iz zemljovida 18. stoljeća sada ćete moći vidjeti i prikaze Valpova i okolice, kao i Miholjca i okolice iz zemljovida 19. stoljeća. Također ćete moći vidjeti i osamnaestoljetne prikaze iz zemljovida takozvane kopnene žile kucavice Valpovaštine i Miholjštine – današnje podravske magistrale. Donose se i do sada neprikazani izgledi naselja Valpovštine i Miholjštine iz 1730-ih godina – Ladimirevci, Satnica, Harkanovci, Črnkovci, Bočkinci, Kunišinci, kao i prikaze Svetog Đurđa, Podgajaca Podravskih i Osijeka iz 1780-ih godina. Za sve zaljubljenike u dvorce donosimo i nekoliko fotografija Dvorca Mailath i „starog dvorca“ iz Donjeg Miholjca.

 

Serijal Zapisi iz Valpovštine i Miholjštine nastao je kao rezultat suradnje Valpovštine.info, Hrvatskog radija Valpovštine i Šegrtskih zapisa. U 12 dijelova će se progovoriti o povijesti slavonske Podravine, ali i ostatka Slavonije uz korištenje povijesnih izvora i zemljovida iz 17. i 18. stoljeća.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tYZf3dpYz_M&feature=youtu.be

 

 

 

Odgovori