Poziv na predstavljanje zbornika “Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća”

Izdavačka kuća Disput nedavno je objavila zbornik “Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća”, koji će biti predstavljen u srijedu, 5. prosinca 2018. godine u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Knjigu će predstaviti Dean Duda, Katarina Luketić, Zoran Tihomirović, urednica Jasmina Vojvodić i Matija Janeš u ime izdavača.

 

Tematski i problemski okvir zbornika “Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća” (ur. Jasmina Vojvodić) odražava aktualne smjerove u suvremenoj humanistici. Riječ je o komparativno-tipološkom istraživanju teksta kulture (književnosti, umjetnosti) s aspekta arhaičnih stereotipa koji su se transformirali u suvremenoj kulturi i ujedno generiraju nova značenja.

 

Dvadesetak u zborniku zastupljenih autora usredotočilo se kako na opća, fundamentalna pitanja neomitologije (odnos mita i znanosti, opozicija neo-mit/diskurs, problem hibridnih formi u suvremenoj kulturi) tako i na povijesno-kulturna pitanja mehanizama novih značenja suvremenoga književnog teksta, te na socijalno-političke aspekte postojanja mita u suvremenom svijetu (represivna ideologija te politička konjunktura koje su zasićene neomitologizmom). Zbornik se oslanja na iskustvo istraživanja koja su posvećena problemima opće mitologije, semiotike književnog teksta koji razotkriva razinu arhaičnih značenja i istodobno ih transformira, te na pojave fantastičnog u književnosti i umjetnosti, modalnosti mogućih svjetova u kulturi i društvenoj svijesti.

 

Autori u analizama tekstova već priznatih autoriteta (Tolstaja, Pelevin, Bitov…) i predstavnika povijesne avangarde (Vvedenskij) zahvaćaju djela suvremene ruske, poljske i hrvatske književnosti. Interdisciplinarnim pristupom neomitologizmu zaviruju u različite pojave kulture 20. stoljeća iz rakursa koji otkrivaju nove perspektive za istraživanje “jezika” kulture u cjelini.

 

Pozivnica:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/11/Pozivnica_NEOMITOLOGIZAM.pdf

 

Naslovnica zbornika:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/11/Neomitologizam_NASLOVNICA.pdf

 

Izvor:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2018/11/29/poziv-na-predstavljanje-zbornika-neomitologizam-u-kulturi-20-i-21-stoljeca/

 

 

Odgovori