Predavanje Milivoja Bešlina “Stoljeće Jugoslavije”

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu organizira u srijedu, 5. prosinca 2018. u 18 sati predavanje Milivoja Bešlina (Univerzitet u Beogradu) pod naslovom „Stoljeće Jugoslavije“.

 

 

Tribina Centra za historijska istraživanja (CeHIS)

 

„Stoljeće Jugoslavije“

 

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu organizuje predavanje dr. sc. Milivoja Bešlina (Univerzitet u Beogradu) pod naslovom „Stoljeće Jugoslavije“. Predavanje će biti održano u srijedu, 5. decembra 2018. godine s početkom u 18:00 sati u sali 30 (Mali amfiteatar).

 

Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, pripada mlađoj generaciji historičara koji je svoje istraživačke projekte orijentirao prema istraživanju tema savremene historije s posebnim fokusom na pоlitičku i društvеnu histоriјu sоciјаlističkе Јugоslаviје; studiј nаciоnаlizmа; tеоriјu mоdеrnizаciје; tеоriјu histоriје; pоkušајe rеfоrmi u drugoj Јugоslаviјi; оdnоs јugоslavеnskih kоmunistа prеmа srpskоm nаciоnаlizmu; nacionalnom pitanju u Srbiji u drugoj polovini 20. stoljeća. Također, svojim dosadašnjim radovima tretirao je i sоvјеtskо-јugоslavеnske оdnоse; studеntske dеmоnstrаciјe 1968; оdnоs Krаljеvinе Јugоslаviје prеmа Grаđаnskоm rаtu u Špаniјi; uticај i kаrаktеr „žutе“ štаmpе u bеоgrаdskој јаvnоsti u međuratnom razdoblju; оsnоvne еlеmеnte јugоslavеnskоg fеdеrаlizmа – konstituisanje i razvoj; srpskо-hrvаtske оdnоse u drugој Јugоslаviјi; prоblеm аntifаšizmа i histоriјskоg rеviziоnizmа; Drugi svjеtski rаt u Јugоslаviјi; аutоnоmiјu Vојvоdinе u јugоslavеnskоm fеdеrаlizmu; ulogu Jugoslavije u Mađarskoj revoluciji 1956; problem intelektualnog angažmana i nacionalizma; revizionističke izazove historiografskoj metodologiji; idejom i praksom “evrokomunizma” kao teorijom “trećeg puta” itd.

 

Ovom tribinom Centar za historijska istraživanja nastavlja svoje aktivnosti u skladu sa planom rada za tekuću akademsku godinu, a u cilju ostvarenja misije Centra, afirmacije naučnoistraživačkog rada u oblasti historiografije i jačanja komunikacije bosanskohercegovačke sa susjednim i drugim historiografijama.

 

Plakat:

http://ff.unsa.ba/files/CeHIS/2018/dec/plakat.beslin.pdf

 

Izvori:

 

http://ff.unsa.ba/index.php/bs/oglasna-ploca-centra-za-historijska-istrazivanja/5955-tribina-centra-za-historijska-istrazivanja-cehis-stoljece-jugoslavije

 

https://www.facebook.com/Centar.HIS/

 

Odgovori