Mednarodni simpozij “50 let maja ’68, 75 let Jugoslavije”

Međunarodni simpozij “50 let maja ’68, 75 let Jugoslavije” održava se 11. i 12. listopada 2018. godine u Ljubljani. Program u nastavku.

 

 

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

 

Simpozij 50 let maja ’68, 75 let Jugoslavije bo analiziral naše predpostavke o maju ’68 onstran ločnic med Zahodom in preostalim svetom, politiko in kulturo, kulturo in kontrakulturo ter umetnostjo in kritiko. S tem bo lahko postavil ključna vprašanja, vključno z vprašanjem o tem, zakaj je bil maj ’68 sploh potreben v družbi, ki je vodila gibanje neuvrščenih in eksperimentirala s samoupravljanjem kot alternativo tako kapitalizmu kakor realsocializmu. S tako potujene perspektive utegne dejstvo, da se je maj ’68 zgodil tudi Jugoslaviji, celo vplivati na to, kaj si mislimo o maju ’68 drugod po svetu.

 

Program:

 

Četrtek, 11. oktobra

 

14:45 Uvod

 

Jernej HABJAN, soorganizator kolokvija

 

15:00–15:45

 

Suman GUPTA:

 

The University as Contested Site and the Poverty of Student Life [Univerza kot prostor boja in beda študentskega življenja]

 

15:45–16:30

 

Vladimir GVOZDEN:

 

Protests of 1968: The Politics of Memory or the Memory of Politics? [Protesti leta 1968: politika spomina ali spomin na politiko?]

 

16:30–17:00 Diskusija in odmor za kavo

 

17:00–17:45

 

Ivana PERICA:

 

Aesthetic ‘Traditions and Perspectives’ and the Politics of Yugoslav 1968 [Estetske »tradicije in perspektive« ter politika jugoslovanskega leta 1968]

 

17:45–18:30

 

Rastko MOČNIK:

 

Mao after 1968 [Mao po letu 1968]

 

18:30–19:00 Diskusija

 

 

Petek, 12. oktobra

 

10:00–10:45

 

Marko JUVAN:

 

Co-presence or Interaction? Theory, Literature and Politics of the Long ’68 and the Issue of Centre/Periphery [Sobivanje ali interakcija? Teorija, literatura in politika »dolgega leta 68« ter problem centra in periferije]

 

10:45–11:30

 

Andraž JEŽ:

 

Traces of Cold-War Propaganda in Recent Interpretations of 1968 [Sledovi hladnovojne propagande v današnjih interpretacijah leta 1968]

 

11:30–12:00 Diskusija in odmor za kavo

 

12:00–12:45

 

Rok BENČIN:

 

Distant Immediacies: Badiou and Rancière on the Consequences of May ’68 [Odmaknjene neposrednosti: Badiou in Rancière o posledicah maja ’68]

 

12:45–13:30

 

Antonia BIRNBAUM:

 

Decentring or Recentring Proletarian Politics? A Paradox of French Maoism [Razsrediščiti ali ponovno osrediščiti proletarsko politiko? Paradoks francoskega maoizma]

 

13:30–14:00 Diskusija

 

https://isllv.zrc-sazu.si/sl/dogodki/50-let-maja-68-75-let-jugoslavije#v

 

https://www.facebook.com/isllv/

 

 

 

 

Odgovori