Međunarodna konferencija “Pravda nakon Haaga / Justice after The Hague”

O svim postignućima i poteškoćama u procesuiranju ratnih zločina i nastavku kaznenog progona u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji nakon okončanja rada Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (MKSJ) govorit će se na međunarodnoj konferenciji “Pravda nakon Haaga” u Zagrebu 9. i 10. listopada 2018. godine.

 

—-

 

PRAVDA NAKON HAAGA, ZAGREB, Novinarski dom, 09.-10. listopada 2018.

 

O svim postignućima i poteškoćama u procesuiranju ratnih zločina i nastavku kaznenog progona u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji nakon okončanja rada Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (MKSJ) govorit će se na međunarodnoj konferenciji:

 

PRAVDA NAKON HAAGA

 

Konferencija će se održati 09. i 10. listopada / oktobra u Zagrebu, Novinarski dom, Perkovčeva 2.

 

Uz tužitelje za ratne zločine iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, na konferenciji sudjeluje i Serge Brammertz, glavni tužitelj Mehanizma međunarodnih kaznenih sudova i bivši Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

 

Osim tužitelja za ratne zločine, pravnika, sudaca, stručnjaka i aktivista koji će tijekom konferencije govoriti o izazovima regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina, na skupu će se analizirati i sadašnje prakse korištenja sudski utvrđenih činjenica u novinarstvu, znanosti i obrazovanju te će se predložiti mogućnosti unaprjeđenja.

 

Neka od imena koja će govoriti na konferenciji: Žarko Puhovski, Dejan Jović, Mirko Klarin, Marina Kljajić, Sandra Orlović, Refik Hodžić, Nemanja Stjepanović, Ivica Đikić, Klaus Bachmann, Diane Orentlicher, Jelena Diković, Marko Šuica, Hrvoje Klasić, Zlata Đurđević, Jasna Pašić, Mirjana Oklobdžija, Zoran Pusić, Vesna Teršelič, Saša Milošević.

 

Konferenciju PRAVDA NAKON HAAGA organiziraju Srpsko narodno vijeće Zagreb, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb i SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu Pula.

 

—–

 

JUSTICE AFTER THE HAGUE, ZAGREB, Journalists’ Building, October 9-10, 2018

 

The achievements and difficulties in processing war crimes as well as the continuation of criminal prosecution in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia after the closing of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) will be the topic of the international conference:

 

JUSTICE AFTER THE HAGUE

 

The conference will be held October 9-10 in Zagreb at the Journalists’ Building (Perkovčeva 2).

 

Alongside war crime prosecutors from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia, one of the guest speakers at the conference will be Mr. Serge Brammertz, the Chief Prosecutor of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals and the former Chief Prosecutor of the ICTY.

 

Apart from war crime prosecutors, attorneys, judges, experts, and activists who will discuss the challenges of regional cooperation in processing war crimes, another aim of the conference is to analyse current practices of using court determined facts in journalism, science, and education, and to suggest opportunities for improvement.

 

Some of the guests speakers include: Žarko Puhovski, Dejan Jović, Mirko Klarin, Marina Kljajić, Sandra Orlović, Refik Hodžić, Nemanja Stjepanović, Ivica Đikić, Klaus Bachmann, Diane Orentlicher, Jelena Diković, Marko Šuica, Hrvoje Klasić, Zlata Đurđević, Jasna Pašić, Mirjana Oklobdžija, Vesna Teršelič, Saša Milošević.

 

The conference JUSTICE AFTER THE HAGUE is being organised by the Serb National Council Zagreb, Council of the Serb National Minority for the City of Zagreb, Documenta – Centre for Dealing with the Past Zagreb and SENSE – Centre for Transitional Justice Pula.

 

https://www.facebook.com/events/1972184296173454/

 

https://www.facebook.com/DocumentaZagreb

 

 

Odgovori