Znanstveni kolokvij HELENA MATER – U povodu 120 godina od otkrića crkve i nadgrobnog natpisa hrvatske kraljice Jelene 1898. – 2018.

Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin priređuje kolokvij koji će se održati 8. listopada 2018. na dan ukopa kraljice Jelene (8. listopada 976.), dan krunidbe hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira u crkvi Sv. Petra i Mojsija u Solinu (8. listopada 1076.) i Dan neovisnosti Republike Hrvatske (8. listopada 1991.).

 

Kolokvij za cilj ima valoriziranje kulturnoga profila širega solinskoga područja u vrijeme sastavljanja Jelenina natpisa, analiziranje i osvjetljavanje njegove recepcije u historiografiji, ali i pružanje uvida u dijakronijski razvitak Solina i širega područja od antike do suvremenoga razdoblja s osobitim obzirom na pisanu kulturu i razdoblje hrvatskih narodnih vladara.

 

Izlaganja će obuhvatiti područja i teme vezane uz sam Jelenin epigrafski spomenik, njegov arheološki, kulturni i povijesni kontekst 10. stoljeća i ranoga srednjovjekovlja uopće, ali i prošlost Solina, širega i užega solinskog područja te naročito Gospina Otoka kao prostornoga okruženja crkava Sv. Stjepana i Sv. Marije.

 

Suorganizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Arheološki muzej u Splitu, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Društvo prijatelja solinske baštine.

 

HELENA MATER

 

Dodatne obavijesti:

 

http://solin.hr/index.php/novosti-aktualno-solin/item/4834-znanstveni-kolokvij-helena-mater-u-solinu

 

 

 

Odgovori