Svečana primopredaja novopronađenog ulomka psefizme iz Lumbarde

Svečana primopredaja novopronađenog ulomka Lumbarajske psefizme održat će se u utorak, 2. listopada 2018. s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

 

Prigodom svečane primopredaje, s ciljem upoznavanja javnosti s ovim izuzetnim arheološkim spomenikom, najavit će se međunarodni kulturni program posvećen Lumbarajskoj psefizmi, koji će se kroz cijelu 2019. godinu odvijati u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Lumbarajska psefizma također će biti jedna od tema na Međunarodnoj konferenciji o arheološkom turizmu koja će se održati u svibnju 2019. godine u Zagrebu, zatim međunarodna razmjena arheoloških izložbi između Helenske Republike i Republike Hrvatske u 2020. godini, i zaštita i prezentacija arheološkog lokaliteta, helenističke cisterne u Lumbardi u kojoj su pronađeni dijelovi psefizme.

 

Za sudionike je organizirano stručno vodstvo s obilaskom dijela stalnog postava Arheološkog muzeja gdje se nalazi psefizma.

 

Izvor: http://www.amz.hr/

 

Odgovori