Polemika o interpretaciji Ive Andrića

Na knjigu Rusmira Mahmutćehajića “Andrićevstvo – Protiv etike sjećanja” iz 2015. godine odgovorio je 2018. godine Zoran Milutinović knjigom “Bitka za prošlost. Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam”. U polemiku se komentarima uključio i Davor Beganović.

 

 

Rusmir Mahmutćehajić

 

ANDRIĆEVSTVO – Protiv etike sjećanja

 

Smelo polemišući sa procenom dela Ive Andrića koje je u našoj sredini odavno kanon, samim tim i neprikosnoveno, autor podvrgava kulturološkoj analizi andrićevski svet i način kako prikazuje Bosnu u istorijskom kontekstu, smatrajući da ni dela ovenčana Nobelovom nagradom nisu imuna na nova i naknadna tumačenja i pogled u drugačijim vizurama. Šta je u drugačijim vizurama, nužnim u svakoj kulturi, moguće otkrivati u Andrićevom delu? Možemo li podneti radikalne rezove u već uvrežena mišljenja o romanima našeg nobelovca? Imaju li svi sadržaji kulturne pluralnosti pravo na svoja mišljenja? Autor smatra i vatreno zagovara stav da imaju i da njihov glas takođe treba da se čuje.

 

http://clio.rs/ANDRICEVSTVO-Protiv-etike-sjecanja_Knjiga_14037

 

 

Zoran Milutinović

 

Bitka za prošlost

 

Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam

 

Prva naučna studija srpskog stručnjaka međunarodnog akademskog renomea koja se bavi ideološkom i religijskom zloupotrebom književnog dela nobelovca Ive Andrića.

 

Više decenija unazad kvazistručnjaci se ustremljuju na tumačenje Andrićeve književnosti pokušavajući da joj implementiraju mržnju prema islamu, netrpeljivost naspram muslimana, pa čak i nacističku ideološku matricu. Tokom građanskih ratova devedesetih na tlu bivše Jugoslavije, taj trend je uzeo maha, naročito u BiH. Poslednjih godina pojavilo se nekoliko takvih naslova iz pera pripadnika islamskog kulturnog fundamentalizma koji vređaju Andrićevo delo i lik.

 

Milutinovićeva studija argumentovano, sistematično i bez primesa ideološkog, dokaznim postupcima anulira sve pokušaje ponižavanja ove književnosti. Studija je i vremenski i tematski sveobuhvatna, široka i čvrsta u odbrani dela koje od svog nastanka biva paradigma svetu za duboko razumevanje karakterologije, identiteta i kulturnog nasleđa Bosne i Balkana.

 

I da nema nesvakidašnji i neobičan povod (nažalost, delimično iznuđen), svojim dostojanstvenim tumačenjem Andrićevog dela, ova studija s pravom postaje prava mera, čak kruna svih dosadašnjih analiza, kao i merilo vrednosti za sva buduća akademska tumačenja.

 

https://www.geopoetika.com/book.php?id=4353

 

—-

 

http://ivanlovrenovic.com/2018/08/davor-beganovic-kako-razmisljati-o-andricu/

 

http://ivanlovrenovic.com/2018/08/zoran-milutinovic-odgovor-davoru-beganovicu/

 

http://ivanlovrenovic.com/2018/08/davor-beganovic-odgovor-zoranu-milutinovicu/

 

 

 

Odgovori