Hrvatski povijesni atlas – novo izdanje

Drugo izdanje Hrvatskoga povijesnog atlasa Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža sadržava 105 velikih te 85 manjih zemljovida i planova gradova dimenzija 382 × 270 mm, većinom otisnutih dvolisno.

 

Temelj svakoga povijesnog atlasa jest zemljovid kao vjerna rekonstrukcija određenoga događaja u prostoru i vremenu, dobivena proučavanjem povijesnih izvora, starih karata, putopisa, toponomastike i ostataka materijalne kulture. Pri izradbi atlasa koristila su se najbolja postignuća hrvatske i svjetske povijesne znanosti o kartografiji, nastojeći pritom prikazati povijesna nesuglasja i kritička suprotstavljanja.

 

Izvor i dodatne informacije:

 

http://www.lzmk.hr/izdanja/atlasi/150-hrvatski-povijesni-atlas-ii-izdanje

 

http://www.lzmk.hr/

 

 

 

 

Odgovori