Interaktivni narativ „Srebrenica – genocid u osam činova“

Interaktivni narativ donosi kronologiju zbivanja rekonstruiranu na temelju „iskaza svjedoka, dokumenata i drugih dokaza izvedenih na suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju“.

 

SREBRENICA

 

Genocid u osam činova

 

http://srebrenica.sense-agency.com/

 

 

 

 

Odgovori