Predstavljanje kataloga izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann

Predstavljanje kataloga izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann održat će se u Muzeju Slavonije Osijek u srijedu, 11. srpnja 2018. godine. Katalog će predstaviti: Zvonko Maković, Žarka Vujić, Melina Lučić, Marina Vinaj.

 

 

Kvalitetan dvojezični katalog s uvodnim tekstovima i katalogom predmeta namijenjen je najširem krugu posjetitelja kojima bi se dodatno približilo izloženo u pojedinim baštinskim ustanovama. Bogata građa valpovačkih vlastelina, umjetnička, arhivska, numizmatička, kulturno-povijesna, knjižnična i glazbena, planiranom je izložbom predstavljena javnosti još u mjesecu ožujku 2018, a katalogom će se okruniti međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, Državnog arhiva u Osijeku, Muzeja Slavonije i Muzeja Valpovštine.

 

Izvor i dodatne informacije:

 

http://mso.hr/

 

 

 

Odgovori